Sila Jednoty

100 rokov od vzniku Slovenskej evanjelickej jednoty.

24. 10.  2020 uplynulo 100 rokov od založenia Slovenskej evanjelickej jednoty. Jej vznik inicioval Pavel Balciar z Klenovca po svojom návrate z USA. Inšpiroval sa činnosťou tamojších podporných spolkov slovenských evanjelikov.

Slovenská evanjelická jednota za krátky čas združovala vyše 58 tisíc členov v 590-tich miestnych odboroch. Zameriavala sa na podporu tých najnúdznejších – samaritánsku službu, a tiež podporu cirkevnej tlače, organizovanie spoločenských večierkov a divadelných predstavení. Z príspevkov svojich členov vyplácala  viaceré druhy podpôr – sirotské, mrzačné, výbavné, populačné, starobné, posmrtné.
Bola to jedna z najrešpektovanejších kresťanských organizácií na Slovensku. O tom svedčí aj budova ústredia, ktorú si postavila vo Zvolene v roku 1943. Nachádza sa v jednej z najlukratívnejších častí mesta, v blízkosti hradu, moderná, svetlá, priestranná, vybudovaná s ozajstným staviteľským fortieľom.
V súčasnosti je sídlom biskupského úradu Západného dištriktu.
Slovenská evanjelická jednota fungovala tridsať rokov a bola zrušená nastupujúcim komunistickým režimom v roku 1951. Jej majetok bol bez náhrady zoštátnený.
V USA a Kanade fungovala až do roku 1990.  Ovocím jej činnosti bola pre našu cirkev finančná podpora významných projektov ako Evanjelické gymnázium v Tisovci, materiály pre detské besiedky, vysielanie amerických lektorov, Evanjelický mediálny program a iné. Sú to desiatky tisíc dolárov.
Slovenská evanjelická jednota bola krásnym svedectvom toho, že kde sa v záujme spoločného poslania ľudia zjednotia, dokážu veľké veci.
Tak o tom čítame aj v Sk 4, 32-35
A to množstvo veriacich bolo jedno srdce a jedna duša: a nikto z toho, čo mal, nič nepokladal za svoje, ale všetko im bolo spoločné. Apoštolovia však veľmi mocne vydávali svedectvo o vzkriesení Pána Ježiša a veľká milosť spočinula na nich na všetkých; medzi nimi totiž nikto nebol núdzny, lebo všetci, ktorí mali polia alebo domy, predávali ich, a čo utŕžili, prinášali, skladali apoštolom k nohám a každému nadelili, koľko potreboval.
Prví kresťania boli jednotní – jedno srdce a jedna duša. Všetko mali spoločné, nikto nebol núdzny a o každého bolo postarané.
To nebola kresťanská utópia, ale veľmi dôkladne premyslený a prepracovaný sociálny systém, ktorý naozaj fungoval, lebo za ním stáli ľudia oddaní Bohu, plní Ducha a múdrosti.
Svedectvo apoštolov bolo mocné a veľká Božia milosť spočívala na nich všetkých.
Čo viac by sme si mohli priať aj pre dnešnú cirkev?
Aby v nej nikto nebol núdzny, aby bolo o každého postarané, aby vydávala mocné svedectvo a aby na nej spočívala veľká Božia milosť.
Je to možné. Keď sa dokážeme zjednotiť.
Toto je jedinečný odkaz Slovenskej evanjelickej jednoty.

Ján Hroboň, biskup ZD

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Zdieľať na sociálnych sieťach