Sila Jednoty

100 rokov od vzniku Slovenskej evanjelickej jednoty.

24. 10.  2020 uplynulo 100 rokov od založenia Slovenskej evanjelickej jednoty. Jej vznik inicioval Pavel Balciar z Klenovca po svojom návrate z USA. Inšpiroval sa činnosťou tamojších podporných spolkov slovenských evanjelikov.

Slovenská evanjelická jednota za krátky čas združovala vyše 58 tisíc členov v 590-tich miestnych odboroch. Zameriavala sa na podporu tých najnúdznejších – samaritánsku službu, a tiež podporu cirkevnej tlače, organizovanie spoločenských večierkov a divadelných predstavení. Z príspevkov svojich členov vyplácala  viaceré druhy podpôr – sirotské, mrzačné, výbavné, populačné, starobné, posmrtné.
Bola to jedna z najrešpektovanejších kresťanských organizácií na Slovensku. O tom svedčí aj budova ústredia, ktorú si postavila vo Zvolene v roku 1943. Nachádza sa v jednej z najlukratívnejších častí mesta, v blízkosti hradu, moderná, svetlá, priestranná, vybudovaná s ozajstným staviteľským fortieľom.
V súčasnosti je sídlom biskupského úradu Západného dištriktu.
Slovenská evanjelická jednota fungovala tridsať rokov a bola zrušená nastupujúcim komunistickým režimom v roku 1951. Jej majetok bol bez náhrady zoštátnený.
V USA a Kanade fungovala až do roku 1990.  Ovocím jej činnosti bola pre našu cirkev finančná podpora významných projektov ako Evanjelické gymnázium v Tisovci, materiály pre detské besiedky, vysielanie amerických lektorov, Evanjelický mediálny program a iné. Sú to desiatky tisíc dolárov.
Slovenská evanjelická jednota bola krásnym svedectvom toho, že kde sa v záujme spoločného poslania ľudia zjednotia, dokážu veľké veci.
Tak o tom čítame aj v Sk 4, 32-35
A to množstvo veriacich bolo jedno srdce a jedna duša: a nikto z toho, čo mal, nič nepokladal za svoje, ale všetko im bolo spoločné. Apoštolovia však veľmi mocne vydávali svedectvo o vzkriesení Pána Ježiša a veľká milosť spočinula na nich na všetkých; medzi nimi totiž nikto nebol núdzny, lebo všetci, ktorí mali polia alebo domy, predávali ich, a čo utŕžili, prinášali, skladali apoštolom k nohám a každému nadelili, koľko potreboval.
Prví kresťania boli jednotní – jedno srdce a jedna duša. Všetko mali spoločné, nikto nebol núdzny a o každého bolo postarané.
To nebola kresťanská utópia, ale veľmi dôkladne premyslený a prepracovaný sociálny systém, ktorý naozaj fungoval, lebo za ním stáli ľudia oddaní Bohu, plní Ducha a múdrosti.
Svedectvo apoštolov bolo mocné a veľká Božia milosť spočívala na nich všetkých.
Čo viac by sme si mohli priať aj pre dnešnú cirkev?
Aby v nej nikto nebol núdzny, aby bolo o každého postarané, aby vydávala mocné svedectvo a aby na nej spočívala veľká Božia milosť.
Je to možné. Keď sa dokážeme zjednotiť.
Toto je jedinečný odkaz Slovenskej evanjelickej jednoty.

Ján Hroboň, biskup ZD

Zdieľať na sociálnych sieťach