1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. Smútočný oznam

Smútočný oznam

Dňa 8. júla 2022 odovzdal svojho ducha Stvoriteľovi brat farár Štefan Bálint. Posledná rozlúčka sa uskutoční 14. júla 2022  o 13:00 na cintoríne v Kolárove. Pohrebný obrad bude viesť  Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu.
Narodil sa v rumunskom Nadlaku dňa 7. marca 1955. Základnú školu navštevoval v Nadlaku a tam aj maturoval na Všeobecnovzdelávacom lýceu G. Cosbuc. Teologický inštitút ukončil v r. 1979 v Cluji, Rumunsko. Od roku 1980 pracoval v civilných zamestnaniach. V roku 1983 bol ordinovanýza evanjelického duchovného v Arade (RO) a stal sa farárom v slovenskom Cirkevnom zbore Butín. V roku 1990 sa presťahoval za svojou manželkou na Slovensko a bol menovaný za námestného farára v Kolárove, kde pôsobil do roku 2015, kedy odišiel na dôchodok. Brat farár Bálint bol ženatý s manželkou Jarmilou Alenou a spolu vychovali dcéru Luciu a syna Eduarda.
Rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Zdieľať na sociálnych sieťach