1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Spomienka na Jána Jesseniusa v Prahe

Spomienka na Jána Jesseniusa v Prahe

Pred 400 rokmi, 21. júna 1621 zomrel  v Prahe lekár, profesor, politik, filozof,  výskumník a autor vedeckých spisov, humanistický vzdelanec, rektor pražskej Karlovej univerzity JÁN JESSENIUS. Narodil sa 27.12.1566.
Z rodu Jesenských vyšlo niekoľko slávnych ľudí. V prvej polovici 16. stor. sa narodil v Hornom Jasene Pavel Jesenský, biskup Jednoty bratskej a jeden z prekladateľov Kralickej Biblie, tiež Daniel Jesenský 1675, básnik. V r. 1618 promoval v Prahe Martin Jessenius, zvaný Pannonius. V  Hornom Jasene sa narodil otec spisovateľa Janka Jesenského, advokát-národovec Ján Jesenský-Gašparé, člen výboru Matice slovenskej. Z Horného Jasena pochádzal otec Jána Jesseniusa – Baltazár Jessenius. Patril rodom k Turčianskym zemanom, t.j. nepodliehal  nijakému panstvu a nemal ani pracovnú povinnosť na panskom. Mal bohaté obchodné i zemianske aktivity. Na svojej ceste do Vroclavi, ktorá bola podmienená hľadaním finančnej pomoci kvôli hroziacemu vpádu Turkov na územie dnešného Turca sa zoznámil s Martou Schillerovou, dcérou Vratislavského mešťana, s ktorou sa oženil. Z tohto manželstva sa narodil syn Ján.Ján Jessenius bol dôležitou postavou pre Poľsko, Dolné Sliezsko, Rakúsko ako aj pre Slovensko a Česko.
V Prahe 8. 6. 1600 uskutočnil prvú verejnú pitvu ľudského tela a bol osobným lekárom cisára Rudolfa II. a aj jeho nasledovníka a brata Mateja II.
V rokoch 1617-1620 bol rektorom Karlovej univerzity. Ako evanjelik a.v. bol aktívnym stúpencom českých protestantských stavov, ktoré sa postavili proti habsburskému absolutizmu.
Po bitke na Bielej hore a nástupe Ferdinanda II. Habsburského na český trón bol Ján Jessenius zatknutý a odsúdený na trest smrti. Za účasť na protihabsburskom povstaní, bol 21. júna 1621, spolu s ďalšími 27 českými pánmi popravený na Staromestskom námestí v Prahe.
Jessenius bol človek všestranný, múdry a zároveň intenzívne hľadajúci svoju cestu v nepokojných a chaotických časoch 17. storočia.
Pri tejto príležitosti sa v kostole sv. Michala v Jirchářich v Prahe konali v sobotu 19. 6. 2021 prednášky, kde ako hostia a zároveň prednášajúci boli pozvaní:
biskup Wroclawskej diecézy Evanjelicko-augsburskej cirkvi v Poľsku  – Waldemar Pytel,
biskup Západného dištriktu ECAV – Ján Hroboň a historik doc. Peter Hlaváček.
Celé podujatie viedol a moderoval brat biskup ECAV v ČR Marián Čop.
V nedeľu  pri tejto príležitosti boli spomienkové služby Božie, kde brat biskup z Poľska kázal a brat biskup Hroboň poslúžil v liturgii a príhovorom k Večeri Pánovej.
Pripomínať si osobnosti formátu Jána Jessenia je vecou nielen dávnej histórie, ale aj vecou  našej súčasnosti, kedy aj ako malý národ a cirkev v srdci Európy, môžeme byť hrdí na osobnosti, ktoré svojím významom boli medzinárodné, ale ich rodové korene a identita je pevne spojená s našou cirkvou a národom.

Zdieľať na sociálnych sieťach