1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Stretnutie spevokolov Myjavského seniorátu v Kostolnom

Stretnutie spevokolov Myjavského seniorátu v Kostolnom

28.mája 2023

Prekrásna slnečná nedeľa v cirkevnom zbore Kostolné bola 28. mája 2023 nezvyčajná, sviatočná, plná spevu, radosti, požehnania všetkých kresťanov – žien, mužov, ale čo bolo mimoriadnou zvláštnosťou i detí rôzneho veku z celého Myjavského seniorátu.

Slnečné lúče, spev vtákov, šum lístia starobylých líp cez otvorené obloky zdravili spevákov a speváčky pri stretnutí spevokolov po 22. rokoch v Kostolnom. Úvodnou piesňou spevákov z Cirkevného zboru z Brezovej pod Bradlom bolo Largo zo symfónie č.9 „Z nového světa“ od Antonína Dvořáka. Prítomné spevácke zbory privítala sestra dozorkyňa cirkevného zboru Kostolné Ing. Zuzana Pepelová. Hlavným moderátorom bol brat senior Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD., ktorý všetkých prítomných v chráme Božom uviedol do spevu piesňou „Pane daruj mi pravú vieru“. V modlitbe miestnej pani farárky Mgr. Ľubice Kopincovej zazneli slová na oslavu Ducha Svätého, ktorý nás napĺňa svojimi darmi, prijatím slova Božieho do srdca, a oslavou Božieho mena piesňami zúčastnených spevákov. Miroslav Hvožďara ako moderátor už tradične svojimi slovami nielen uvádzal so správnym sprievodným slovom jednotlivé spevácke súbory, ale všetkých prítomných zapájal do spevu náboženských motívov, a tak na začiatku vystúpenia spevákov všetci spoločne spievali chválospev. Spevácke zbory či už to boli zbory s veľkým počtom spevákov alebo malé skupiny vyznávali svojim spevom lásku, úctu a pokoru v Pánu Bohu, ako sa to hovorí v jednej piesni „ Čuj naše hlasy Pane, keď vrúcne k Tebe voláme Haleluja, Haleluja“.

Spevácky súbor cirkevného zboru Myjava bol štvorhlasný s piesňami „Ježiš žije“ a Žalm 8: „Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno.“ Cirkevný zbor Vrbovce sa predstavil s piesňami „Haleluja“ a „On prišiel k nám.“ Cirkevný zbor Turá Lúka vystúpil s piesňami „Duchu svätý“ a „Otče náš.“ Spevokol z cirkevného zboru Brezová pod Bradlom prítomných potešil piesňami „Ježišu najkrajší“ a „Kto je pre mňa Ježiš.“ Spevácky súbor z cirkevného zboru Bukovec mal vo svojom zbore aj detské zastúpenie pri speve piesní „Boh nás pozýva“ a „Odpusť.“ Najvzdialenejší cirkevný zbor z Holíča sa predstavil s piesňami „Čuj vrúcnu prosbu“ a „Hospodin je môj Pastier.“ Krajňanský cirkevný zbor sa predstavil piesňami „Haleluja, dnes vstal z mŕtvych“ a „Duchu Svätý, Bože náš.“ Spevácke súbory ukončil domáci spevácky zbor Kostolné piesňou „Hospodin je môj Pastier.“ Podujatie speváckych zborov v Kostolnom ukončila modlitbou sestra konseniorka Mgr. Iveta Vachulová. Všetci prítomní odchádzali z chrámu Božieho s pocitom radosti, ale aj s tým, že pieseň ako modlitba sa ozýva v evanjelických zboroch Myjavského seniorátu už celých 28.rokov. Posedenie účastníkov pokračovalo pohostením vo filiálke v Kultúrnom dome Vaďovce.

Ľubica Kopincová, ev. farárka CZ Kostolné

 

 

Zdieľať na sociálnych sieťach