1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Pozvánky
  6. /
  7. Televízne Služby Božie z evanjelického chrámu Božieho z Košíc

Televízne Služby Božie z evanjelického chrámu Božieho z Košíc

V Nedeľu po Novom roku (2. 1. 2022) odvysiela RTVS na Dvojke o 10.00 hod. televízne Služby Božie z evanjelického chrámu Božieho z Košíc. Na Službách Božích si pripomenieme 100. rokov od narodenia biskupa Východného dištriktu Júliusa Fila st.

Kazateľ: Július Filo, emeritný generálny biskup ECAV na Slovensku.

Liturgovia: Peter Mihoč (biskup VD ECAV na Slovensku), Samuel Linkesch (senior Košického seniorátu a zborový farár v Košiciach), Dušan Havrila (zborový farár v Košiciach).
Kantor: Ladislav Sedlák
Piesne: 74, 68, 35, 73, A- 24
Hudobné vstupy: Posaunenchor Mníšek nad Hnilcom, Zborový spevokol CZ ECAV Košice Chválospev

Zdieľať na sociálnych sieťach