Služba Slova

Bratia a sestry, redakcia Služby slova pripravila prvé vydanie roka 2022. Pre predplatiteľov je dostupné v sekcii NA STIAHNUTIE/ SLUŽBA SLOVA.

Ako získať Službu slova?

Službu slova si môžete zabezpečiť e-mailom na adrese sluzbaslova@ecav.sk. Napíšte, že máte záujem o Službu slova a zašlite milodar v minimálnej výške 10 € na číslo účtu SK42 0200 0011 6900 0044 3012 s použitím variabilného symbolu 663085. Po vydaní každého nového čísla potom e-mailom získate heslo na otvorenie daného čísla, ktoré si stiahnete z webovej stránky www.ecav.sk sekcia Na stiahnutie / Služba slova.

Ak Vám Služba slova priniesla nejaké obohatenie, poučenie alebo inšpiráciu, budeme radi, ak o nej dáte vedieť aj Vašim bratom a sestrám v službe. Zvestovanie Božieho slova je prvoradou úlohou cirkvi a nás – kňazov. Preto homileticky sa vzdelávať a inšpirovať potrebujeme celý život. Služba slova chce byť pomocníkom na tejto ceste vzdelávania. Čím viac kňazov po nej siahne, tým väčšia bude radosť i motivácia pre všetkých jej autorov a tvorcov.

Štefan Kiss, šéfredaktor Služby slova

Zdieľať na sociálnych sieťach