1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Pozvánky
  6. /
  7. TEOLOGICKÁ KONFERENCIA ECAV na Slovensku 2022

TEOLOGICKÁ KONFERENCIA ECAV na Slovensku 2022

HOTEL SATEL POPRAD
4. – 6. 10. 2022
Milí bratia a sestry v Pánu!
Srdečne Vás pozývame na pravidelnú teologickú konferenciu, ktorej témou bude:
Pastorálna služba ako naliehavá požiadavka dneška
a bude sa niesť v duchu slov: „Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov.“ G 6, 2Dnešná doba nám stále viac ukazuje, koľko je aj v našom okolí zjavného i skrytého utrpenia, násilia, nepokoja, nespokojnosti, frustrácie a mnohých iných vecí, ktoré ľudia v sebe nosia a ktoré ich oberajú o silu žiť, pracovať a radovať sa. Prichádzať k takýmto ľuďom len s evanjeliovou výzvou k radosti je cynické, ak ignorujeme to, čo im v ich radosti bráni. Naliehavou požiadavkou dneška sa tak stáva schopnosť počúvať, spolucítiť ale aj láskavo, rozumne a s primeraným nadhľadom poradiť. Práve o tom chceme hovoriť na teologickej konferencii, ktorá nám prostredníctvom pozvaných hostí predstaví najvýraznejšie a najpálčivejšie otázky a problémy v pastorálnej práci s rôznymi cieľovými skupinami. Veríme, že táto konferencia bude len začiatkom procesu nášho ďalšieho vzdelávania a zdokonaľovania sa v pastorálnej
praxi.
Teologická konferencia 2022 sa bude konať v dňoch 4.- 6. októbra v hoteli Satel v Poprade. Prihlásiť sa na ňu môžete písomne na adrese Generálneho biskupského úradu tlačenou prihláškou Prihláška TK 2022.docxalebo na webovej stránke www.ecav.sk cez ONLINE formulár

Prihlasovať sa treba najneskôr do 19. septembra 2022 a vo Vašej prihláške uveďte, či máte záujem o oba nocľahy
a o všetku ponúkanú stravu. Účastnícky poplatok je 25,-€, ak sa prihlásite včas. V prípade prihlásenia sa po danom termíne bude poplatok 30,- €. Tak ako po iné roky je aj teraz možné priviesť so sebou životného partnera/partnerku – nezamestnanca ECAV. Cena za celý pobyt partnera/partnerky je 110,-€.

V programe si pripomenieme ordinačné jubileá a v čase voľna bude možné navštíviť Vysoké Tatry, pozrieť si mesto Poprad
a Kežmarok, využiť Aquacity Poprad alebo stráviť čas s priateľmi.

Tešíme sa na Vašu účasť.
Informácie na: www.ecav.sk
skoly@ecav.sk; misia@ecav.sk
tel.:0918828009; 0918828010

Poplatky je potrebné uhradiť vkladom na účet GBÚ: SK61 0200 0000 0000 0044 3012 SUBASK BX
variabilný symbol 379 314

Cestovné náklady zamestnancom ECAV hradíme v zmysle CPP.

Daniela Veselá, tajomníčka GBÚ pre výchovu a vzdelávanie

Zdieľať na sociálnych sieťach