1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. CZ Tornaľa hľadá nového duchovného

CZ Tornaľa hľadá nového duchovného

Presbyterstvo CZ ECAV Tornaľa vypisuje SÚBEH na obsadenie miesta ZBOROVÉHO FARÁRA. Zbor patrí do Rimavského seniorátu. Bohoslužobnou rečou je slovenčina a maďarčina. Zbor je zložený z dvoch častí: matkocirkev Tornaľa a dcérocirkev Kráľ-Abovce, filiálky: Rumince, Lenka. Náboženská výchova sa vyučuje v Tornali a v Králi. Zbor má k dispozícií služobné auto. K dispozícií je aj 3 – izbová fara s novým ústredným kúrením v čiastočne zrekonštruovanom dome so záhradou. Hneď medzi farou a kostolom je postavený nový zborový dom.

Prihlášky posielajte prosím do 1.10.2022 na adresu: Rimavský seniorát ECAV na Slovensku, Cukrovarská 43, 97901 Rimavská Sobota.

Viac info o našom zbore nájdete na: www.tornala.lutheran.sk alebo na facebooku: ECAVTornala

Zdieľať na sociálnych sieťach