1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Pozvánky
  6. /
  7. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – videozamyslenia

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – videozamyslenia

Od pondelka 18.1. Ekumenická rada cirkví uverejňuje na svojej Facebookovej stránke (https://www.facebook.com/ekumena.sk/) videá s biblickými zamysleniami pre Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Témou Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2021 je „Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia“ (porov. Ján 15, 5-9). Biblické texty vybrali a texty zamyslení a modlitieb, ktoré zaznejú vo videách, pripravili sestry z rehoľnej Komunity v Grandchamp vo Švajčiarsku, ktoré sa denne modlia za jednotu kresťanov ako aj a za cirkvi a veriacich na celom svete a potreby všetkých, predovšetkým núdznych. Vychádzajúc zo svojej skúsenosti kontemplatívneho života v Kristovi nás pozývajú načerpať z prameňa duchovného osvieženia a pozývajú prehĺbiť našu jednotu s Bohom, medzi sebou navzájom ako kresťania a ako ľudská rodina a s celým stvorenstvom.

Každé ráno v dňoch Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 18. – 25. januára ponúkne Ekumenická rada cirkví video s biblickým zamyslením z materiálov k Týždňu modlitieb.

25.1.2021

Zmieriť sa s celým stvorenstvom „Aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná“ (Ján 15, 11)

24.1.2021

Rásť v jednote „Ja som vinič, vy ste ratolesti“ (Ján 15, 5a)

23.1.2021
Prívetivo prijímať iných „Choďte a prinášajte ovocie, aby vaše ovocie zostávalo“ (Ján 15, 16b)

22.1.2021
Nechajte sa premeniť Slovom „Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal“ (Ján 15, 3)

21.1.2021

20.1.2021

Vytvárať jedno telo „Milujte sa navzájom tak, ako som vás miloval ja“ (Ján 15, 12b)

19.1.2021

Vnútorne dozrievať „Zostaňte vo mne a ja zostanem vo vás“ (Ján 15, 4a)

18.1.2021

„Aby sme sa modlili nie iba za seba, za svoju rodinu, za svoje cirkevné spoločenstvo, ale aj za kresťanov iných konfesií, z iných spoločenstiev, dokonca z iných kútov sveta.“ Ivan Eľko

Zdieľať na sociálnych sieťach