1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. Program verejnoprávnych médií – FEBRUÁR

Program verejnoprávnych médií – FEBRUÁR

ROZHLAS

STREDA – 3. február 
Rádio Regina
Večerná rozhlasová pobožnosť 17.30 s generálnym biskupom Ivanom Eľkom

ŠTVRTOK – 4. február  
Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

SOBOTA – 6. február 
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00

Rádio Devín
Nad Slovom 17.00 – 18.00 s Bohdanom Hroboňom

NEDEĽA – 7. február   
Rádio Slovensko
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57
Encyklopédia spravodlivých 22.19

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 – 05.45

Regina Východ
Božie mlyny 06.15

STREDA – 10. február
Rádio Regina
Večerná rozhlasová pobožnosť 17.30 s generálnym biskupom Ivanom Eľkom

ŠTVRTOK – 11. február 
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

SOBOTA – 13. február 
Rádio Regina 
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00

NEDEĽA – 14. február   
Rádio Slovensko
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57
Encyklopédia spravodlivých 10.05 – 11.00

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 – 05.45

Regina Východ
Božie mlyny 06.15

STREDA – 17. február
Rádio Regina
Večerná rozhlasová pobožnosť 17.30 s generálnym biskupom Ivanom Eľkom

ŠTVRTOK – 18. február 
Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00 

NEDEĽA – 28. február
Rádio Slovensko
Rozhlasové služby Božie CZ Veličná  – 9.05
Kazateľ: Vladimír Kunovský

…………………………………………………………………………………………………………………….

TELEVÍZIA

PIATOK – 5. február 
:3 Trezor 14.55 – 15.19 Príbeh revúckeho evanjelického gymnázia a jeho profesora Ivana Branislava Zocha

NEDEĽA – 7. február 
:2 Orientácie12.15 – 12.40
Slovo 12.40 – 12.45 Príhovor evanjelického a. v. farára Tomáša Lipovského

STREDA – 10. február
:2 Do kríža 22.15 – 23.05 Diskusná relácia 
:3 Trezor 14.50 – 15.15 Najlepšie roky Janka Francisciho

SOBOTA – 13. február
:2 Slovo 19.50 – 19.55 Príhovor duchovného 
:1 Slovenský panteón 20.30 – 21.12 Cyril a Metod
Cyril a Metod Apoštoli Slovanov 21.15 – 22.35

NEDEĽA – 14. február
:2 Televízny prenos Služieb Božích z evanjelického kostola v Giraltovciach 09.00
Záver Národného týždňa manželstva
Kazateľ: Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu
Kantor: Martin Tipul
Piesne: 605, 245, 642, 484, A63
Hudobný sprievod: Kapela KVD a Zborový spevokol

Genius loci 10.30 – 10.45 Evanjelický artikulárny kostol v Hronseku
Televízny posol 14.00 – 14.25
Slovo 19.50 – 19.55 Príhovor generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivana Eľka

STREDA – 17. február
:2 Do kríža 21.55 – 22.45 Diskusná relácia 
:3 Trezor 14.05 – 14.30 Životný príbeh básnika a politika Viliama Paulinyho-Tótha 

 Vypracovala: Emília Mihočová, redaktorka Evanjelického posla spod Tatier

Zdieľať na sociálnych sieťach