1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Uznesenie presbyterstva č. 2023/13

Uznesenie presbyterstva č. 2023/13

Dňa 18. januára 2023 zasadalo Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV na Slovensku, ktoré podľa Čl. 26, odst. 2, písm. k) Cirkevnej ústavy ECAV a Cirkevného zákona č. 11/94 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií v znení CZ č. 4/2021 vypísalo voľby člena dištriktuálneho predsedníctva ZD ECAV – dištriktuálneho dozorcu.

Kandidačná porada sa bude konať dňa 24.2.2023 a volebné konventy v CZ ZD budú prebiehať v troch termínoch : 12.3.2023, 19.3.2023 a 26.3.2023. Kandidátka na voľby člena predsedníctva dištriktu – dištriktuálneho dozorcu s pokynmi k voľbám, budú do CZ ZD ECAV na Slovensku zaslané po zasadnutí kandidačnej porady.

Zdieľať na sociálnych sieťach