1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Veľký pozdrav malých evANJELIKOV

Veľký pozdrav malých evANJELIKOV

Ponúkame Vám milé dielo tzv. Veľký pozdrav malých evANJELIKOV  z cirkevného zboru Očová. Na tomto projekte spolupracovalo takmer 50 detí a ich rodičov a vznikol z toho krásny, takmer 25 minútový pozdrav zložený z básní, piesní, kolied, vinšov.

Potešte sa týmto pozdravom, a tak si spríjemníte sviatky, ktoré stále pokračujú. Za chvíľu slávime  Zjavenie Krista Pána mudrcom.

Vďační veriaci z Očovej vyznávajú spolu so žalmistom: : Nie nám, o, Hospodine, ale Tvojmu menu, nech je vzdaná česť.

Zdieľať na sociálnych sieťach