1. Úvod
 2. /
 3. Spravodajstvo
 4. /
 5. Oznamy
 6. /
 7. Grantový program Nadácie Ekopolis

Grantový program Nadácie Ekopolis

Sadíme budúcnosť 2022

Hlavnou myšlienkou programu Sadíme budúcnosť je návrat stromov – funkčnej zelene do sídelného prostredia a otvorenej krajiny, kde zelená infraštruktúra chýba alebo je narušená.

Výška grantu

Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 4 000 EUR, priemerná výška poskytovaných finančných prostriedkov na jeden projekt je 2 500 – 3 000 EUR.

Kto môže žiadať o grant

 • fyzické osoby – neformálna občianska iniciatíva (v tomto prípade je potrebné uviesť 2 osoby zodpovedné za realizáciu projektu a vyúčtovanie grantu),
 • registrované mimovládne organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, cirkevné právnické osoby, spoločenstvá vlastníkov bytov a pod.),
 • základné a stredné školy, školské organizácie,
 • centrá voľného času a komunitné centrá,
 • mestá a obce – samosprávy, pričom preferované budú projekty realizované v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených oprávnených žiadateľov.

Termín do 15.2. 2022.

Bližšie informácie viď link:

Home – Sadíme budúcnosť (sadimebuducnost.sk)

PROPOZÍCIE-Sadíme-budúcnosť-2022_final.pdf (sadimebuducnost.sk)

Zdieľať na sociálnych sieťach