1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. Voľby člena dištriktuálneho predsedníctva ZD ECAV

Voľby člena dištriktuálneho predsedníctva ZD ECAV

Dňa 28.2.2024 zasadalo Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV na Slovensku, kde podľa Čl. 26, odst. 2, písm. k) Cirkevnej ústavy ECAV a Cirkevného zákona č. 11/94 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií v znení CZ č. 5/2023 vypísalo voľby člena dištriktuálneho predsedníctva ZD ECAV – dištriktuálneho biskupa.

Kandidačná porada sa bude konať dňa 10.4.2024 o 10.30h na BÚ ZD a volebné konventy v CZ ZD budú prebiehať v troch termínoch : 28.4.2024, 5.5.2024 a 12.5.2024. Kandidátka na voľby člena predsedníctva dištriktu – dištriktuálneho biskupa s pokynmi k voľbám, bude do CZ ZD ECAV na Slovensku zaslaná po zasadnutí kandidačnej porady.

Zdieľať na sociálnych sieťach