1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Aktuality
  6. /
  7. Vyhlásenie Zboru biskupov k lockdownu

Vyhlásenie Zboru biskupov k lockdownu

Vážení bratia, vážené sestry, milovaná evanjelická cirkev.
Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú. Žalm 23,4

                  Vzali sme na vedomie, že od 25.11.2021 je vyhlásený v našej krajine celoštátny lockdown. Aj keď chápeme nutnosť obmedzenia pohybu v krajine, vyjadrujeme svoj nesúhlas so zrušením služieb Božích. Sme toho názoru, že duchovný život patrí k esenciálnym potrebám človeka a že služby Božie, hoci aj v redukovanej podobe, mali zostať zachované. Aspoň v režime OP. Zvlášť, keď nevieme, ako dlho bude lockdown trvať.  Podporujeme kroky štátu v snahe obmedzovať šírenie pandémie, ale žiadame aj viac ohľaduplnosti voči vlastným veriacim obyvateľom.  Zároveň konštatujeme, že podľa dostupných serióznych dát, bohoslužobné zhromaždenia neboli a nie sú hlavným zdrojom šírenia nákazy. Naviac vieme, že práve v prostredí cirkví, ktoré je istou časťou verejnosti a médií ostro sledované, sa dbá na prísne dodržiavanie hygienických predpisov účastníkmi zhromaždení. Tiež nás mrzí, že vláda toto rozhodnutie nekomunikovala ani s našou cirkvou, ani s Ekumenickou radou cirkví.

Sklamaní sme aj z nezodpovednosti značného počtu našich spoluobčanov. Nedodržiavanie a odpor k opatreniam; napádanie a ohováranie tých, ktorí zavádzajú opatrenia aj tých, ktorí ich dodržiavajú, je nepriateľským aktom proti vlastnej krajine; a útoky na lekárov a zdravotnícky personál sú zlým a nebezpečným príkladom správania sa. Odsudzujeme ich. Vyvolávanie a prejavy nenávisti sa stali neospravedlniteľnou módou a životným štýlom príliš veľkej skupiny občanov. Ako cirkev a ako veriaci ľudia máme o to väčší dôvod a záujem na tom, aby sme každý v svojom okolí nie len nevyvolávali napätie a nenávisť, ale aby sme aj aktívne pôsobili pokoj a správali sa zmierlivo a aby sme dodržiavaním opatrení napomáhali uzdraveniu krajiny.

Vyzývame osobitne Vás, bratia farári a sestry farárky, aby ste ani v tejto zložitej dobe nerezignovali na svoju službu kazateľov evanjelia Pána Ježiša Krista. Využívajte online priestor, ale aj iné možné formy na kontakt so svojimi veriacimi. Povzbudzujte k trpezlivosti, k osobnému prežívaniu viery, napomínajte, vyučujte a prinášajte dobrú správu evanjelia v mori zlých správ okolo nás. Máme čo ponúknuť z Božích darov svojim spoluveriacim. Nezabúdajme tiež jednoduchou diakonickou službou poslúžiť tým, ktorí sú osamelí, starí, nevládni, v nemocniciach, ponúkajte individuálnu pastorálnu starostlivosť (tá je aj v lockdowne možná). Buďte v tom samostatní a vynaliezaví! A zároveň vyzývame aj Vás, bratia a sestry, členovia cirkevných zborov: žiadajte si od svojich duchovných  rozhovory, spovede a prislúženie sviatosti Večere Pánovej. Život cirkvi sa pandémiou nekončí, iba prechádza do inej podoby. Pripomíname, že je možné vykonávať krsty, sobáše a tiež pohreby, aj keď len s obmedzeným množstvom ľudí.

Mrzí nás ešte jedna vec: Duchovný mimo režimu OTP nemôže v čase lockdownu vykonávať ani tieto spomenuté úkony. Na samotné očkovanie môžeme mať rôzne osobné názory. Ale zvážte si: Sme hrdí na predkov, ktorí všetko obetovali pre zvesť evanjelia. Niektorí z nich prišli o najbližších, o vlasť, o slobodu, o zdravie, ba aj o život. A to preto, že evanjelium a služba Pánovi Ježišovi Kristovi postavili nad všetko. Dnes je čas obetovať svoje osobné presvedčenie o očkovaní, aby ste mohli vykonávať duchovnú službu tým, ktorí Vám boli zverení a do ktorej Vás povolal Pán a naša drahá evanjelická cirkev. Veríme, že Vám toto povolanie bude za to stáť. V opačnom prípade to bude asi najnezmyselnejší obraz dnešných dní: duchovný, ktorý pre svoje odmietanie očkovania nebude môcť slúžiť, tým, ktorí mu boli zverení. Evanjelická cirkev bude prinútená v zmysle zákona na takúto situáciu odpovedať z pozície zamestnávateľa.

Bratia a sestry, očkovanie vnímame ako účinný spôsob prekonania pandémie a preto povzbudzujeme k očkovaniu aj členov evanjelickej cirkvi. V tejto mediálne neprehľadnej situácii vyzývame ľudí, aby sa pridržiavali vedecky overených informácií. Túto zodpovednosť si uvedomujeme aj v súvislosti so stavom verejného zdravotníctva a zdravia všetkých generácií. Ochranu života vnímame ako základnú výzvu veriacim, nakoľko život je Boží dar.

Nežijeme ľahkú dobu, ale jednu istotu máme. Nie sme v tom všetkom sami. Hradom prepevným je nám Boh Jákobov, ktorý nás neopúšťa ani v temných údoliach dnešného sveta. Buď Mu za to vďaka, že On nás verne potešuje a posilňuje v každom čase.

Bratislava 25.11.2021
Zbor biskupov

Zdieľať na sociálnych sieťach