1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Pozvánky
  6. /
  7. Festival nádeje – Prochrist 2021

Festival nádeje – Prochrist 2021

Pozývame Vás sledovať sériu online evanjelizačných večerov ProChrist z Nemecka pod názvom „Festival nádeje 2021“, ktoré môžete sledovať v dňoch 1. – 7. decembra 2021 (streda – utorok) vždy od 18.00 hod. na YouTube kanáli PreTeba: https://www.youtube.com/channel/UCk_-zDcXlWkwAf0LIiEhfJQ/featured.

Kvôli lockdownu v našej krajine nie je možné sledovať evanjelizačné večery prezenčne a spoločne v cirkevných zboroch, ale individuálne v domácnostiach. Nie je potrebné sa prihlasovať.

Čaká nás 7 evanjelizačných večerov na tieto témy:

1. 12. – Dúfam, lebo budem prekvapený (Emauzskí učeníci)

2. 12. – Dúfam, pretože som dôležitý (Bartimeus)
 
3. 12. – Dúfam, lebo som voľný (Žena pri Jákobovej studni)

4. 12. – Dúfam, lebo som bol vzpriamený (Zohnutá žena)
 
5. 12. – Dúfam, lebo som prijatý (Lotor na kríži)
  

6. 12. – Dúfam, lebo môžem žiť večne (Lazar)   

7. 12. – Dúfam, lebo som očakávaný (Márnotratný syn)  

Veríme, že tieto evanjelizačné večery so svojim posolstvom Vám prinesú na počiatku  vzácneho a opäť výnimočného adventného času požehnanie a povzbudenie na ceste viery. Odporúčame Vám, aby ste oslovili k sledovaniu aj Vašich nekresťanských priateľov a známych a poslali im link.

Požehnaný adventný čas praje

Tím PreTeba.

Zdieľať na sociálnych sieťach