1. Úvod
  2. /
  3. Vzdelávanie
  4. /
  5. AKO INTERAKTÍVNE ŠTUDOVAŤ BIBLIU?

AKO INTERAKTÍVNE ŠTUDOVAŤ BIBLIU?

Lektor: Mgr. Ondrej Kolárovský
Prihlasovací formulár na webinár EMC ECAV: https://forms.gle/uU8cctbQy2dXxK8b7

Webinár je voľným pokračovaním webinára Ako študovať Bibliu s úžitkom pre seba i druhých?, ktorý sa konal v apríli 2022.
Termín: 31. január 2023 (utorok) 2023 (18.00 – 19.30 h. cez zoom)
Prosíme Vás o vyplnenie prihlasovacieho formulára do 30. januára.
Link na webinár Vám pošleme deň vopred. Webinár je bezplatný.V prípade záujmu o nahrávku z webinára v cene 3 eurá uhrádzajte podľa pokynov:

SK31 3100 0000 0040 4019 8419
(oficiálny účet Edukačno-misijného centra ECAV)
suma: 3 €
špecifický symbol: 5879034 !!!!!!!
správa pre prijímateľa: priezvisko + Biblia 31. 1.2023

Potvrdenie o platbe pošlite na adresu: vzdelavanieemc@ecav.sk. Následne Vám pošleme nahrávku.
Tešíme sa na Vašu účasť.
ThDr. Matej Oráč, PhD.

koordinátor pre vzdelávacie aktivity Edukačno-misijného centra ECAV na Slovensku
kontakt: vzdelavanieemc@ecav.sk

Zdieľať na sociálnych sieťach