1. Úvod
  2. /
  3. Vzdelávanie
  4. /
  5. CESTA ALZHEIMEROVÝM OCHORENÍM od EMC

CESTA ALZHEIMEROVÝM OCHORENÍM od EMC

OBSAH KURZU

V rámci webinára si povieme, čo je podstatou Alzheimerovho ochorenia (ACH), ako sa diagnostikuje a ako sa lieči. Kto je ohrozenou skupinou a čo robiť v rámci predchádzania tomuto ochoreniu? Ako nastaviť starostlivosť v domácom prostredí a ako vytvoriť bezpečné domáce prostredie? Ako pochopiť a pomôcť členovi cirkevného zboru, ktorý trpí Alzheimerom? Čo môže pre pacienta s touto diagnózou urobiť rodinný príslušník, ako má k pacientovi pristupovať ordinovaný? Ako by mala vyzerať podpora rodinám, ktoré zápasia s týmto ochorením.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Rodiny, ktoré sa doma starajú o človeka s Alzheimerovým ochorením, ordinovaní, pracovníci so seniormi.

ČO JE POTREBNÉ MAŤ NA KURZ

Počítač (mobilný telefón) s nainštalovanou aplikáciou zoom a stabilné internetové pripojenie.

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj na vzdelavanieemc@ecav.sk .

0€ / 5€

Kapacita: do 100 osôb
Platforma: Zoom
Deň: 26. september (utorok)
Náročnosť: Bez obmedzenia
Nahrávky lekcií: Áno
Certifikát: Nie

Katarína Chmurčiaková

lektorka

sa 20 rokov špecializuje na podporu ľudí s Alzheimerovým ochorením a ich rodín.

Zdieľať na sociálnych sieťach