1. Úvod
  2. /
  3. Vzdelávanie
  4. /
  5. Kurz pre učiteľov detí od EMC

Kurz pre učiteľov detí od EMC

OBSAH KURZU

Príprava učiteľa na vyučovaciu hodinu predpokladá upraviť vyučovaný obsah a metodické aktivity tak, aby boli vhodné pre žiakov rôznych vekových kategórií. Pripravovaná školská reforma si dáva za cieľ transformovať obsah vzdelávania do troch cyklov.

Na webinári predstavíme pripravovaný manuál Edukačno-misijného centra pre vyučovanie v zmiešaných ročníkoch podľa cyklov so zameraním na oblasti: Boh a človek, Ježiš Kristus, Písmo sväté, Cirkev a sviatosti a Kresťanský život.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Učitelia náboženskej výchovy na štátnych školách, učitelia detských besiedok.

ČO JE POTREBNÉ MAŤ NA KURZ

Počítač (mobilný telefón) s nainštalovanou aplikáciou zoom a stabilné internetové pripojenie.

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj na vzdelavanieemc@ecav.sk .

0€ / 5€

Kapacita: do 100 osôb
Platforma: Zoom
Deň: 12. september (utorok)
Náročnosť: Bez obmedzenia
Nahrávky lekcií: Áno
Certifikát: Nie

Dana Naďová

lektorka

Je dlhoročná učiteľka náboženskej výchovy na základnej škole. Niekoľko rokov pôsobila ako metodička pre náboženskú výchovu v Metodicko-pedagogickom centre v Bratislave a Trenčíne (v súčasnosti Národný inštitút vzdelávania a mládeže – NIVAM).

Zdieľať na sociálnych sieťach