1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Pozvánky
  6. /
  7. Webinár – Dvojitá pandémia

Webinár – Dvojitá pandémia

Cieľom webinára je predstaviť osamelosť a sociálnu izoláciu ako jednu z aktuálnych výziev pre pastorálnu starostlivosť na pozadí celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19;

Téma:                 Dvojitá pandémia
Termín:             28.4.2021
Čas:                   od 18.00h do 19.30.h
Trvanie:           1,5 hod.  

Lektor:             Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD., duchovná správkyňa Teologického domova ECAV pri EBF UK v Bratislave 

Cena:                bezplatne 

Webová aplikácia ZOOM

Cieľová skupina: členovia ZD ECAV 

Obsah stretnutia:

  • pomenovať sociálnu izoláciu jej špecifiká, zasiahnuté skupiny, dopady i otázky;
  • formulovať odporúčania pre zmiernenie jej dôsledkov v spoločnosti
  • nájsť a navrhnúť možnosti ako s nimi kreatívne zaobchádzať v prostredí cirkvi

 

Lektor:

Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD.

Vysokoškolské štúdium absolvovala na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2014 je odbornou asistentkou Katedry praktickej teológie, špecializuje sa najmä na oblasť homiletiky, pastorálnej starostlivosti a katechetiky.

Od roku 2008 je zároveň duchovnou správkyňou Teologického domova ECAV pri EBF UK v Bratislave.

Ďalšie vzdelanie:

„Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi“, tréning Ministerstva vnútra SR a IOM (r. 2010)

„Mentorenqualifizierung: Feedbackkultur, Gesprächsgestaltung, Dramaturgische Homiletik“; Evangelische Kriche in Mitteldeutschland, Regionale Studienleitung für die Vikarsausbildung in der EKM (r. 2012)

„Zum Frieden erziehen – kompetent, gewaltfrei, konstruktiv“, 9. Grundkurs in Friedenserziehung, Gewaltprävention und Konfliktbearbeitung; AG Friedensarbeit der Ev. Luth. Landeskirche Sachsens und der Ev. Kirche in Mitteldeutschland (2012 – 2013)

„Solidarita kresťana motiváciou pre spoločnosť“, vzdelávací program z oblasti komunikácie a vedenia pastorálneho rozhovoru, ZD ECAV na Slovensku (r. 2015)

„Špecifiká pomáhajúcich rozhovorov s ľuďmi v záťažových situáciách“  vzdelávací program z oblasti komunikácie, ZD ECAV na Slovensku (r. 2017 – 2018)

Ďalšie vzdelávania v téme „Misia a ekuména“ v Nemecku (r. 2010, 2011, 2012) a vo Francúzsku (r. 2010, 2015, 2018) a v homiletike v Ateliersprache v Braunschweigu v Nemecku  (r. 2016)

Výskumný pobyt na Institut für Evangelische Theologie, Fakultät für Philosophie, Kunst, Geschichts- und Gesellschaftswissenschaften, Universität Regensburg, Nemecko (r. 2015)

Zdieľať na sociálnych sieťach