Day: 3 novembra, 2022

Pozvánky

Štúdium proroka Izaiáša

Milí priatelia, sme veľmi radi, že Vás oslovuje ponuka vzdelávaní v EMC. Z vašej iniciatívy spúšťame 1 x mesačne biblické

Viac »
VMV
Aktuality

Výzva VMV

Výzva Západného dištriktu ECAV na Slovensku na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z Fondu misie ZD na realizáciu misijných podujatí v cirkevných zboroch a seniorátoch na

Viac »
Oznamy

Obnovme si svoj dom na rok 2023

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  vyhlasuje výzvu Obnovme si svoj dom na rok 2023 Program je zameraný  na podporu projektov systematického

Viac »