1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojové...

Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojové projekty

 

 

 

Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojové projekty:

  1. Zdravie a bezpečnosť v školách 2022“

Oprávnení žiadatelia: Zriaďovatelia základných a stredných škôl

     Výzva a bližšie informácie sú zverejnené na adrese: www.minedu.sk  – Vzdelávanie – Ďalšie oblasti vzdelávania – Rozvojové projekty MŠVVaŠ v oblasti regionálneho školstva – Vyhlásenie výzvy „Zdravie a bezpečnosť v školách 2022“,

Priamy link: Vyhlásenie výzvy „Zdravie a bezpečnosť v školách 2022“ | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

  1. „Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2022“

Oprávnení žiadatelia: Zriaďovatelia základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, alebo s národnostnými triedami (školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny).

Výzva a bližšie informácie sú zverejnené na adrese: www.minedu.sk  – Vzdelávanie – Ďalšie oblasti vzdelávania – Rozvojové projekty MŠVVaŠ v oblasti regionálneho školstva – Vyhlásenie výzvy „Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2022“.

Priamy link: Vyhlásenie výzvy „Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2022 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

  1. „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2022“

Oprávnení žiadatelia: Zriaďovatelia národnostných základných, špeciálnych základných a stredných škôl a národnostných tried (ZŠ, ŠZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny) zaradených do siete škôl a školských zariadení SR.

    Výzva a bližšie informácie sú zverejnené na adrese: www.minedu.sk  – Vzdelávanie – Ďalšie oblasti vzdelávania – Rozvojové projekty MŠVVaŠ v oblasti regionálneho školstva – Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Podpora   regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2022“.

Priamy link:  Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2022“ | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

Konečný termín predloženia elektronických žiadostí: 15. november 2022 do 23:59 h.

Doba realizácie uvedených projektov: od 01.novembra 2022 do 28. februára 2023.

 

Zdieľať na sociálnych sieťach