1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Spravodajstvo z dištriktu
  6. /
  7. Čerpanie finančných prostriedkov v cirk. školstve

Čerpanie finančných prostriedkov v cirk. školstve

Podmienky čerpania finančných prostriedkov v zmysle Štatútu fondu pre cirkevné školstvo Západného dištriktu ECAV na Slovensku (ďalej štatút).

Žiadateľ môže predkladať žiadosť iba v súlade s podmienkami uvedenými v štatúte.
Žiadateľ predkladá žiadosť písomne poštou alebo elektronicky, kde je uvedený účel použitia finančných prostriedkov.
Súčasťou žiadosti je rozpočet, prípadne cenová ponuka.

štatút FCŠ 2021

Ing. Roman Žilinčík, tajomník pre cirkevné školy ZD ECAV

Zdieľať na sociálnych sieťach