1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. Výťažok verejnej zbierky

Výťažok verejnej zbierky

Výťažok verejnej zbierky pre našich bratov a sestry na Morave, ktorú vyhlásila Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku po ničivom tornáde, predstavuje sumu 54 261,30. Srdečne ďakujeme všetkým štedrým darcom- jednotlivcom, cirkevným zborom či iným organizáciám. Ďakujeme aj mnohým z vás, ktorí priamo na mieste pomáhali pri odstraňovaní škôd a prispeli tak prácou vlastných rúk.

Partnerom, ktorému finančné prostriedky posielame na účet, je „Diakonie Českobratrské církve evangelické“. Organizácie, ktoré v oblasti spolupracujú sa dohodli, že dary rozdelia transparentne a podľa dohodnutých pravidiel. Nechcú obete katastrofy zaťažovať opakovaným skúmaním a vyšetrovaním a tak bude výška darov jednotná. Hlbší a podrobný prieskum zohľadní nákladnosť opráv či úplne nových stavieb, poistky, úspory, pomoc rodiny, sociálnu situáciu a ďalšie faktory.

Bratia a sestry, ďakujeme za finančnú pomoc obyvateľom Moravy, ktorá im uľahčí znášať neľahkú situáciu a pomôže im pri navrátení sa do ich domovov. Zároveň ďakujeme za prejavenú solidaritu s bratmi a sestrami, ktorých osud nie je nikomu ľahostajný. Ostávame v modlitbách v myšlienkach na nich a vyprosujeme pre nich Božiu milosť a ochranu.

Zdieľať na sociálnych sieťach