1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Spravodajstvo
  6. /
  7. Stretnutie predsedov synodálnych výborov a vedenia ECAV

Stretnutie predsedov synodálnych výborov a vedenia ECAV

Predsedníctva ECAV pozvali predsedov synodálnych výborov 11. októbra 2022 do priestorov BÚZD vo Zvolene.

V zmysle plnenia uznesenia generálneho presbyterstva zo dňa 9. mája 2022 (uzn. č. 76-5/2022: Generálne presbyterstvo berie na vedomie predložený návrh GHV a odporúča P-ECAV stretnutie s predsedami všetkých synodálnych výborov, za účelom stanovenia konkrétnych kritérií a podmienok pre odmeňovanie výborov v zmysle návrhu GHV a jeho predloženie na schválenie GP v termíne do konca roka 2022) bolo hlavným programom stretnutia otvorenie diskusie o činnosti, vízii a programových cieľoch jednotlivých výborov. Za predsedníctva boli prítomní sestra zastupujúca dozorkyňa generálneho dozorcu a dozorkyňa ZD Renáta Vinczeová a takisto brat Peter Mihoč, biskup VD a brat biskup Ján Hroboň, biskup ZD.Na stretnutí sa zúčastnili: brat Marián Damankoš, predseda Generálneho hospodárskeho výboru, sestra Katarína Hudáková, predsedníčka Vieroučného výboru, brat Ján Jančo, predseda Misijného výboru, sestra Andrea Hasprová, predsedníčka Právneho výboru, brat Janko Siroma, predseda Výboru cirkevnej hudby a hymnológie, sestra Jana Nunvářová, predsedníčka Mediálneho výboru a brat Ján Hroboň, predseda Bohoslužobného výboru.

Predsedovia ocenili možnosť takéhoto stretnutia, v skratke zhrnuli obsah svojich stretnutí, predniesli svoje požiadavky smerom k Predsedníctvu ECAV a takisto navrhli spôsob ďalšej spolupráce.

Jana Nunvářová, mediálna tajomníčka ECAV

Zdieľať na sociálnych sieťach