1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Aktuality
  6. /
  7. Kondolencia k tragédii v Bratislave

Kondolencia k tragédii v Bratislave

S hlbokým smútkom a s vnútorným protestom prijímame správu o zastrelení dvoch mladých ľudí a o postrelení tretej osoby na Zámockej ulici v Bratislave dňa 12. októbra 2022 večer, a o tom, že táto surová vražda mala najpravdepodobnejšie nenávistný motív. Tento čin je hrozný a odsúdeniahodný.

Rodinám obetí vyslovujeme svoju úprimnú sústrasť v zármutku nad nečakanou a úplne nezmyselnou stratou ich drahých. V tejto tragédii im vyprosujeme Božiu prítomnosť, posilu, pokoj a útechu, ktorú môže prežívať každý bez ohľadu na to, akého je svetonázoru, či konfesie. Zranenej osobe želáme čo najrýchlejšie a plné uzdravenie sa. So súcitom a žehnaním na nich všetkých myslíme.
Opakujeme, že odmietame akékoľvek prejavy diskriminácie, nenávisti, slovného či fyzického násilia proti LGBT ľuďom, či proti akýmkoľvek iným menšinám, definovaných jazykom, rasou, pôvodom, náboženstvom, zdravotným stavom, či fyzickým výzorom. V láske, ale dôrazne žiadame a stále budeme žiadať členov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, ale tiež všetkých, ktorí majú záujem počuť tento hlas, aby sa nikdy, za žiadnych okolností neznížili k nijakým prejavom opovrhnutia či násilia voči menšinám a nikdy sa ani k takýmto prejavom nepripojili, či vnútorne s nimi nesympatizovali. Každý človek a rovnakým spôsobom má dôstojnosť a hodnotu, odvodenú od Boha a darovanú Bohom. To je základ nášho kresťanstva i nášho angažovaného občianstva.
Pôsobme, hovorme, vysvetľujme, svedčme vo vnútri našich rodín, v susedských a pracovných komunitách, v školách, v našich spoločenstvách, na kazateľniciach pred zhromaždením i pri náhodných stretnutiach na ulici tak, aby bol vždy, aj za cenu osobnej ujmy presadzovaný principiálny biblický postoj, ktorým je dvojitý príkaz lásky: milovať Boha a milovať blížneho. Iba tak môže byť vytláčané zlo a široká ľudská komunita môže byť premieňaná spontánne a účinne – zvnútra, ako keď soľ ochutí jedlo.
Prosíme vás, v nesmierne ťažkých časoch, ktorých globálny či lokálny kontext netreba ani vysvetľovať, keď je iba krôčik k možnosti vykonať zlé, či až apokalypticky hrozné veci, opanujme samých seba. Úplne vedome a programovo sa učme opanovať svoj hnev, urážanie, agresivitu, vášnivosť, nenávisť. Majú spoločnú vlastnosť, ktorá je originálnou vlastnosťou hriechu, že z nepatrných počiatkov dokážu vyeskalovať do obludných činov. Nikto nie je z tohto temného procesu vyčlenený, týka sa všetkých.
Prosíme, s Božou pomocou toto nedovoľme! Buďme v zápase samých so sebou neúprosní a statoční. Kresťanov povzbudzujeme slovami: „Buďte rozvážni, bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc, koho by zožral; vzoprite sa mu, pevní vo viere…“ (1. list Petra 5, 8 – 9).
Je nám nesmierne ľúto stratených životov, zarmútených rodín, všetkých, ktorí sa trápia, nevynímajúc rodičov aktéra tohto zločinu.
„Pane, neopúšťaj nás. Daruj nám svoj pokoj.“
Ivan Eľko, Renáta Vinczeová, Ján Hroboň, Peter Mihoč, Ľubomír Pankuch,
predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.
Bratislava, 13. október 2022

Zdieľať na sociálnych sieťach