Zápis do EZŠ

Milí rodičia budúcich prváčikov, starí a krstní rodičia, všetci, ktorí máte budúce školopovinné deti vo svojej blízkosti, chceme vás informovať, že zápis do 1. ročníka štúdia na Evanjelickej základnej škole sa uskutoční 5. a 6. apríla 2024.
Všetky informácie týkajúce sa potrebných dokumentov, kontakty na vedenie EZŠ, alebo elektronickú prihlášku nájdete na https://ezs.ba/zapis-deti-do-1-rocnika-ezs/.

Zdieľať na sociálnych sieťach