1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Pozvánky
  6. /
  7. AUTOBUSOVÝ ZÁJAZD ZD ECAV STRETNUTIE KRESŤANOV 7.-9. JÚNA...

AUTOBUSOVÝ ZÁJAZD ZD ECAV STRETNUTIE KRESŤANOV 7.-9. JÚNA 2024

Západný dištrikt ECAV pripravuje autobusový zájazd na Stretnutie kresťanov (strednej a východnej Európy) 2024, ktoré sa bude konať v dňoch 7. – 9. júna 2024 vo Frankfurte nad Odrou v Nemecku. 

Ide o medzinárodné ekumenické podujatie, ktorého história siaha do doby po páde železnej opony, kedy sa prvýkrát v roku 1991 zišli kresťania z Nemecka, Poľska a Československa z iniciatívy vtedajšej evanjelickej cirkvi v sliezskej Hornej Lužici. Odvtedy sa spravidla každé tri roky takto schádzajú veriaci z rôznych cirkví a krajín v niektorom z európskych miest. Postupom času sa z lokálneho stretnutia stala udalosť oslovujúca rad cirkví zo strednej a východnej Európy. Hostiteľskými mestami boli v minulosti napr. Praha (2005), Bratislava (2008), Drážďany, Vroclav alebo Budapešť (2016).

Tohtoročné stretnutie vo Frankfurte nad Odrou je prvé po pandémii covidu. Mottom stretnutia sa stal verš inšpirovaný listom Rímskym: „Nič nás nemôže rozdeliť“. Návštevníci budú mať možnosť zúčastniť sa bohoslužieb, biblických hodín, programu pre deti a mládež, workshopov na zaujímavé témy, diskusií, koncertov a mnohých ďalších podujatí z bohatého programu.

Prihlásiť sa môžu všetci členovia cirkevných zborov ECAV v Západnom dištrikte. Účastníci mladší ako 18 rokov sa môžu zúčastniť len v doprovode dospelých, ktorí za nich zodpovedajú.

Účastnícky poplatok zahŕňa cestovné náklady, vstupenku na Stretnutie kresťanov, náklady na zvolený typ ubytovania, stravu a lístok na verejnú dopravu v tarifnej zóne Frankfurtu nad Odrou. Deti do 14 rokov majú v sprievode dospelej osoby vstup zdarma. Pre účastníkov z východnej Európy sú ceny vstupeniek zvýhodnené. Ďalšie náklady sú hradené z grantov a zdrojov Západného dištriktu ECAV.

Ubytovanie je možné vybrať z nasledovných možností:

  1. spoločné ubytovanie – spoločná nocľaháreň
  2. hostiteľská rodina
  3. hotel

Presné informácie o ubytovaní (podmienky, adresa a kontaktná osoba) budú oznámené v júni. 

Miesto a čas odchodu:

7.6. 2024 – v skorých ranných hodinách – Zvolen, parkovisko pred hotelom Poľana

Miesto a čas príchodu:

9.6. 2024 – cca 23:00 hod. – Zvolen, parkovisko hotel Poľana

Prihlásení účastníci budú včas informovaní o presných časoch a termínoch odchodu.

Každý účastník musí mať pri sebe platný cestovný doklad (občiansky preukaz alebo pas) a Európsky zdravotný preukaz. Cestovné poistenie si hradí každý účastník individuálne.
Poradie prihlásených účastníkov sa bude určovať podľa dňa zaregistrovanej prihlášky a zaplateného účastníckeho poplatku na BÚ ZD ECAV.

Účastnícky poplatok vo výške podľa zvoleného typu ubytovania je potrebné uhradiť na BÚ ZD ECAV:  č. účtu 9700051002/5600    IBAN SK0656000000009700051002  VS  379002. Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno a priezvisko.

Ďalšie informácie týkajúce sa Stretnutia kresťanov 2024 nájdete aj na https://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/zahranicie/stretnutie-krestanov-strednej-a-vychodnej-europy-2024  a na https://christlichebegegnungstage.de/

Vyplnenú prihlášku a doklad o zaplatení pošlite najneskôr do 26.4.2024 na adresu: BÚ ZD ECAV, Námestie SNP 5, 960 66 Zvolen.
⇒Stretnutie kresťanov 2024 – zájazd ZD ECAV – prihláška na stiahnutie.

Prihlásiť sa môžete aj vyplnením online dotazníka.
⇒FORMULÁR NA VYPLNENIE

Pre bližšie informácie môžete kontaktovať Mgr. Andreu Valentovú, predsedníčku VM ZD ECAV na e-mailovej adrese: valentova.andrea@gmail.com , alebo telefonicky: 0911 100 555.

Zdieľať na sociálnych sieťach