1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. Biblická olympiáda

Biblická olympiáda

S ohľadom na epidemiologickú situáciu sa súťaž Biblická olympiáda v tomto školskom roku bude konať online. Chceme ponúknuť žiakom, ktorí majú záujem, možnosť zúčastniť sa súťaže. Biblická olympiáda bude mať v tomto roku len jedno kolo, celoslovenské, ktoré sa uskutoční 4. júna 2021.

K oznamu sú pripojené aj témy, ktoré sú aktuálne pre tento školský rok.

Prihlášku, z prílohy zašlite emailom na skoly@ecav.sk alebo poštou na adresu: Daniela Veselá, Generálny biskupský úrad, Palisády 46, 811 06 Bratislava.

Prihlasovanie do súťaže cez program EduPage bude otvorené:

od 6. apríla 2021 do 6. mája 2021

PRIHLASOVANIE:

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA  Z EVANJELICKÉHO A. V. NÁBOŽENSTVA A NÁBOŽENSKEJ  VÝCHOVY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Súťažiacich môžete do súťaže registrovať cez program EduPage, ktorý používajú školy. Môžete  to urobiť osobne, ak máte prístup na školský EduPage alebo požiadať v škole niekoho, kto má administrátorské práva na modul Súťaže. Tiež ponúkame link pre tých, kde škola nemá EduPage.

Školy, ktoré majú EduPage:

Položka – Ako prihlásim žiakov do súťaže?

Žiaci, ktorí majú EduPage uvidia kód a aj linku na súťaž vo svojom EduPage.

Žiaci, ktorí nemajú EduPage – týmto kód oznámi učiteľ, ktorý ich registroval.

Školy, ktoré nemajú EduPage:

https://www.onlineolympiady.sk/registracia/ (tomuto učiteľovi pošleme kódy pre jeho žiakov mailom po registrácii)

Systém súťažiacim pridelí kód, pod ktorým budú žiaci súťažiť

Prihlásiť za školu alebo seniorát môžete maximálne 3 súťažiacich za kategóriu.

Ako môžem žiakovi manuálne nastaviť, že sa zúčastňuje súťaže príp. kategóriu a kolo?

  • Nemusíte mená a údaje súťažiacich vypisovať, len ich vyberiete zo zoznamu žiakov.
  • Súťažiacim viete jednoducho nastaviť kategóriu a kolo súťaže.
  • Systém každému súťažiacemu vygeneruje unikátny kód, pomocou ktorého sa bude môcť zapojiť do súťaže.
  • Kódy súťažiacim jednoducho rozošlete predpripravenou správou cez modul Súťaže.

 

KATEGÓRIE:

Štátne školy:

1. kategória: 3. – 4. ročník ZŠ

2. kategória: 5. – 6. ročník ZŠ, príma

3. kategória: 7. – 9. ročník ZŠ, sekunda – kvarta

4. kategória: celá stredná škola a ostatné vyššie ročníky osemročného gymnázia

Cirkevné školy:

1. kategória: 3. – 4. ročník ZŠ

2. kategória: 5. – 6. ročník ZŠ, príma

3. kategória: 7. – 9. ročník ZŠ, sekunda – kvarta

4. kategória: celá stredná škola a ostatné vyššie ročníky osemročného gymnázia

Bližšie informácie: skoly@ecav.sk

PRÍLOHY:

Témy BO 2021.docx

Prihláška na Celoslovenskú Biblickú olympiádu.docx

Zdieľať na sociálnych sieťach