1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. WEBINÁRE – POMÁHAJME SI NAVZÁJOM ONLINE

WEBINÁRE – POMÁHAJME SI NAVZÁJOM ONLINE

Pozývame vás na sériu 4 online webinárov pre pomáhajúce profesie – pracovníci v cirkevných zboroch /vedúci, ktorí sa venujú aktivitám s mládežou, rodinami , seniormi/-zameranú na porozumenie komunikácie v online prostredí a oboznámenie sa s intervenciami vhodnými pre online prostredie

Webináre budú prebiehať vo forme štyroch 90 minútových stretnutí interaktívnou formou. Interaktivitu nám umožní využívanie online nástrojov v online platforme, ako je hlasovanie, zdieľanie obrazovky, interaktívny online flipchart či rozdelenie do menších podskupiniek priamo ako súčasť online-tréningu.

Termíny a čas:

21. apríl od 18.30 do 20.00 hod.
5. máj od 18.30 do 20.00 hod.
26. máj od 18.30 do 20.00 hod.
16. jún od 18.30 do 20.00 hod.

Modul 1

Špecifiká práce a komunikácie v online prostredí

  1. apríl 2020

Zámerom online tréningu je predstaviť účastníkom špecifiká komunikácie v kontexte pomáhajúcich intervencií vo virtuálnom priestore. V priebehu tréningu zažijú účastníci interaktívnou formou aktivity, diskusie a prezentácie, ktoré im objasnia základné know how práce prostredníctvom emailu, chatu, telefonátu a online video hovoru. Špecificky sa budeme venovať výhodám a nevýhodám jednotlivých platforiem, cieleným intervenciám poradcu, terapeuta a kouča, ich podobnostiam aj odlišnostiam.

Modul 2

Proces práce s individuálnym klientom online (terapie, koučovanie, poradenstvo)

  1. máj 2021

V tomto module sa účastníci zamerajú na konkrétne intervencie pri práci s jednotlivcom vo virtuálnom prostredí. Formou dialógu a zdieľania skúseností a dobrej praxe pomenujeme špecifiká online psychoterapie, psychologického a iného poradenstva, koučovania a supervízie. Účastníkov oboznámime aj s etickými dilemami pomáhajúcich profesií v online priestore.

Modul 3

Facilitácia skupinových stretnutí a skupinové intervencie (online párová, rodinná a skupinová práca)

  1. máj 2021

Tretí modul sa zameria na špecifiká profesionálnej komunikácie s viacerými ľuďmi a na stratégie facilitácie virtuálnych stretnutí v kontexte pomáhajúcej praxe. Na príkladoch párového a rodinného poradenstva, mediácie a skupinových stretnutí vysvetlíme špecifiká intervencií, ktoré pracujú so vzťahovou a skupinovou dynamikou. Modul je vhodný nielen pre poradcov a terapeutov, ale aj pre mediátorov, koučov a lektorov, ktorí aktuálne poskytujú svoje služby online.

Modul 4

Intervencie redukujúce stres s rôznymi cieľovými skupinami v čase pandémie

  1. jún 2021

Ak pracujete ako pomáhajúci profesionál (psychológ, kouč, mediátor, sociálny pracovník) je v súčasnom období vašou úlohou posilňovať klientov v tom, aby čo najsamostatnejšie zvládali napätie, neistotu a stres spojený s aktuálnou krízou. Modul vám ponúkne praktické techniky a metódy, ktoré môžete efektívne začleniť do vášho repertoára intervencií. Počas tréningu vám predstavíme odporúčané postupy pri redukcii a zvládaní stresu. Intervencie, ktoré prinesieme sa dajú aplikovať online, ale aj v reálnom kontakte s klientom.

Lektor

Vladimír Hambálek, Mgr.

V praxi od roku 1997. Psychoterapeut a manželský poradca, individuálny aj tímový kouč, supervízor pre oblasť sociálnych služieb, psychologického poradenstva a koučovania, tréner manažérskych zručností a rodinný mediátor. Koučovanie, mediáciu a supervíziu aplikuje v rôznych organizačných kontextoch. Pôsobil ako sociálny pracovník, metodik poradensko-psychologických služieb, v roku 2007 spoluzakladal Coachingplus. V súčasnosti sa venuje najmä rozvoju, vzdelávaniu a supervízii pomáhajúcich profesií. Je členom Slovenskej asociácie koučov (SAKO), European Mentoring and Coaching Council (EMCC), Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, Asociácie manželských a rodinných poradcov a niekoľkých ďalších odborných organizácií.

Program podpory Partnerstiev – projekt Pomáhajme si navzájom online sa uskutočnil s finančnou podporou Nadácie SPP

Ak máte o online webinár záujem, potom sa prihláste sa na riaditel@zdecav.sk,

Následne prihláseným pošleme informácie 2-3 dni pred začiatkom online webinára  s pripojením /link na ZOOM, kde  bude webinár prebiehať v stanovenom termíne a čase.

 

Zdieľať na sociálnych sieťach