1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. Čerpanie finančných prostriedkov z fondu cirkevného školstva

Čerpanie finančných prostriedkov z fondu cirkevného školstva

Podmienky čerpania finančných prostriedkov v zmysle Štatútu fondu pre cirkevné školstvo Západného dištriktu ECAV na Slovensku (ďalej štatút)

Žiadateľ môže predkladať žiadosť iba v súlade s podmienkami uvedenými v štatúte. Žiadateľ predkladá žiadosť písomne poštou alebo elektronicky, kde je uvedený účel použitia finančných prostriedkov. Súčasťou žiadosti je rozpočet, prípadne cenová ponuka.

Príloha: štatút

Roman Žilinčík, školský tajomník ZD

Zdieľať na sociálnych sieťach