1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Služby Božie v prírode z Galanty

Služby Božie v prírode z Galanty

Tretie naplánované Služby Božie v prírode sa konali v Galante na amfiteátri.
Pri príležitosti 75. výročia presídlenia Slovákov z Dolnej zeme sme pripravili pestrý program, na ktorom sa stretli hostia zo zahraničia aj domáci:
Marián Čop – biskup ECAV v Česku, Dušan Tillinger – ev. farár v Kanade, Attila Spišák – ev. farár v Maďarsku.
V liturgii poslúžili Mária Popić – seniorka DNS, Ján Jančo – ev. farár v Kalnej nad Hronom, Ondrej Majling – ev. farár v BA Legionárskej a domáci brat farár Miroslav Kerekréty. Katarína Bosáková hudobne sprevádzala duchovných počas liturgie.
Vďaka patrí aj speváckym zborom z Diakoviec a Nitry, tiež hudobnej skupine z Banskej Bystrice, orchestríku z Legionárskej.
Deťom na besiedke sa venovala sestra farárka Michaela Ravasz  Pogányová z Plavých Vozokán.
V popoludňajšom programe sme privítali skvelú moderátorku RTVS Katarínu Martinkovú, historika Ľubomíra Kmeťa a brata Ľuboša Hasiča z Kalnej nad Hronom.
Dialogickou kázňou boli výnimočné Bohoslužby v podaní brata biskupa ZD Jána Hroboňa a Dušana Tillingera z Kanady.
Pán Boh nám požehnal spoločný čas aj skvelé počasie.
Veríme, že sa nám podarí zorganizovať takéto služby Božie v prírode aj budúci rok na iných miestach nášho dištriktu.

Zdieľať na sociálnych sieťach