1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Spravodajstvo z dištriktu
  6. /
  7. Cirkevný zbor ECAV Zvolenská Slatina – 430. výročie narodenia Juraja...

Cirkevný zbor ECAV Zvolenská Slatina – 430. výročie narodenia Juraja Tranovského

Členovia Cirkevného zboru vo Zvolenskej Slatine si v 4. pôstnu nedeľu, dňa 27. marca 2022, pripomenuli na Službách Božích významnú udalosť – 430. výročie narodenia tvorcu nášho evanjelického spevníka Cithara Sanctorum, ktoré pripadlo priamo na tento deň.

Na počesť významného kňaza, básnika, prozaika a vydavateľa Juraja Tranovského sme v rámci služieb Božích namiesto nových evanjelických spevníkov spievali zo starého Tranovského kancionála, ktorý si účastníci služieb Božích priniesli z domu. Pri tejto príležitosti sme spievali piesne č. 668, 135, 637 a 633, pričom autorom tretej z nich je práve Juraj Tranovský.

Vzácne duchovné dedičstvo textov piesní v kralickej češtine mnohým, najmä starším účastníkom bohoslužieb pripomenuli nielen časy detstva, ale aj ich starých či prastarých rodičov, ktorí Tranoscius každodenne používali nielen ako spevník, ale aj ako modlitebnú knižku.

V kázni slova Božieho brat zborový farár Branislav Kováč pripomenul dielo a pohnutý život Juraja Tranovského, a tiež v súvislosti s kázňovým textom Skutkov ap. 16, 23-25 zdôraznil potrebu spoliehať sa na Pána Boha v akejkoľvek ťažkej životnej situácii, tak ako naši evanjelickí predkovia. On vždy bol a je našou Piesňou, našou silou, nádejou, no najmä našou záchranou.

Anna Ž., CZ ECAV Zvolenská Slatina

 

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Zdieľať na sociálnych sieťach