1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Spravodajstvo z dištriktu
  6. /
  7. Cirkevný zbor ECAV Zvolenská Slatina – 430. výročie narodenia Juraja...

Cirkevný zbor ECAV Zvolenská Slatina – 430. výročie narodenia Juraja Tranovského

Členovia Cirkevného zboru vo Zvolenskej Slatine si v 4. pôstnu nedeľu, dňa 27. marca 2022, pripomenuli na Službách Božích významnú udalosť – 430. výročie narodenia tvorcu nášho evanjelického spevníka Cithara Sanctorum, ktoré pripadlo priamo na tento deň.

Na počesť významného kňaza, básnika, prozaika a vydavateľa Juraja Tranovského sme v rámci služieb Božích namiesto nových evanjelických spevníkov spievali zo starého Tranovského kancionála, ktorý si účastníci služieb Božích priniesli z domu. Pri tejto príležitosti sme spievali piesne č. 668, 135, 637 a 633, pričom autorom tretej z nich je práve Juraj Tranovský.

Vzácne duchovné dedičstvo textov piesní v kralickej češtine mnohým, najmä starším účastníkom bohoslužieb pripomenuli nielen časy detstva, ale aj ich starých či prastarých rodičov, ktorí Tranoscius každodenne používali nielen ako spevník, ale aj ako modlitebnú knižku.

V kázni slova Božieho brat zborový farár Branislav Kováč pripomenul dielo a pohnutý život Juraja Tranovského, a tiež v súvislosti s kázňovým textom Skutkov ap. 16, 23-25 zdôraznil potrebu spoliehať sa na Pána Boha v akejkoľvek ťažkej životnej situácii, tak ako naši evanjelickí predkovia. On vždy bol a je našou Piesňou, našou silou, nádejou, no najmä našou záchranou.

Anna Ž., CZ ECAV Zvolenská Slatina

 

Zdieľať na sociálnych sieťach