1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Seminár pre neordinovaných III.

Seminár pre neordinovaných III.

Západný dištrikt ECAV na Slovensku pozýva duchovných ZD, členov presbyterstva a najbližších pracovníkov v CZ na pracovné stretnutie – Seminár pre neordinovaných III.
V spolupráci s Evanjelizačným strediskom (EVS) sme  pripravili pracovný interaktívny tréning na tému: Hodnoty, ciele a vízia CZ.

Lektori: Mgr. Slavomír Slávik, PhD., Mgr. Ondrej Kolárovský

Seminár prinesie:

  • aké sú hodnoty, ciele a ako pracovať na vízii nášho CZ
  • aký odkaz chceme zanechať?

 

O budovaní zdravého spoločenstva, ktoré vedie k napredovaniu a rastu cirkevného zboru.

Je žiadúce, aby sa seminárov, podľa možnosti, zúčastnili minimálne traja zástupcovia cirkevného zboru. Aj keď je stretnutie hlavne pre laických pracovníkov, keď príde s nimi  duchovný,  prinesie to lepšie osvojenie a aplikovanie témy do života zboru.
Po predchádzajúcich stretnutiach sme v spätnej väzbe mali medzi mnohými hodnoteniami aj túžbu respondentov, aby sa domáci farár/ka zúčastňovali seminárov spolu so svojimi prihlásenými cirkevníkmi.
Účastník dostane workbook (pracovný zošit).

Seminár sa bude konať na troch miestach, ale vždy s rovnakou témou. Prihlásiť sa môžete na miesto, ktoré Vám termínovo najviac vyhovuje:

ZVOLEN –  (sobota) 1. 10. 2022 o 14:30 – 18:30, zborová miestnosť na fare v CZ Zvolen.
GALANTA  –  (nedeľa)  2.10. 2022 o 14:30 – 18:30, jedáleň Základnej školy, Štefánikova 745/1.
TRENČIANSKE STANKOVCE
– (nedeľa) 9. 10. 2022 o 14:30 – 18:30, Zborový dom (bývalá stará ev. škola) – areál pri evanjelickom kostole, Trenčianske Stankovce 338.

Na stretnutí bude aj dobrovoľná zbierka na výdavky so stravou a pracovným materiálom.

Prihlásiť sa môžete cez online prihlášku –  formulár, do 20.9.2022.:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXjtXk1zUU7Mwr_yvoW84m1DzvENdDrV-2rx41M-bPLxRujA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

Zdieľať na sociálnych sieťach