1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Pozvánky
  6. /
  7. Ďalší modul zo série webinárov Pomáhajme si navzájom

Ďalší modul zo série webinárov Pomáhajme si navzájom

Pozývame vás na ďalší modul webinárov pre pomáhajúce profesie – pracovníci v cirkevných zboroch /vedúci, ktorí sa venujú aktivitám s mládežou, rodinami , seniormi/-zameranú na porozumenie komunikácie v online prostredí a oboznámenie sa s intervenciami vhodnými pre online prostredie.

Modul 3

Facilitácia skupinových stretnutí a skupinové intervencie (online párová, rodinná a skupinová práca)

  1. máj 2021

Tretí modul sa zameria na špecifiká profesionálnej komunikácie s viacerými ľuďmi a na stratégie facilitácie virtuálnych stretnutí v kontexte pomáhajúcej praxe. Na príkladoch párového a rodinného poradenstva, mediácie a skupinových stretnutí vysvetlíme špecifiká intervencií, ktoré pracujú so vzťahovou a skupinovou dynamikou. Modul je vhodný nielen pre poradcov a terapeutov, ale aj pre mediátorov, koučov a lektorov, ktorí aktuálne poskytujú svoje služby online.

Ak máte o online webinár záujem, potom sa prihláste sa na riaditel@zdecav.sk

Webináre – Pomáhajme si navzájom online

Zdieľať na sociálnych sieťach