1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Pozvánky
  6. /
  7. Dám vám nové srdce!

Dám vám nové srdce!

Spoločenstvo evanjelických žien v Dunajsko-nitiranskom senioráte
pozýva ženy na seniorátne stretnutie žien
do cirkevného zboru LEVICE pod názvom

Dám vám nové srdce!

Stretnutie sa bude konať  12. júna 2021 (sobota) od 14:00 hod. v priestoroch farského dvora a kostola (podľa počasia).
V programe sú rodinné Služby Božie, kde hosťujúcou kazateľkou bude Eva Oslíková, predsedníčka SEŽ a prednáška Evy Gelayiovej so Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Leviciach o ženských medzigeneračných vzťahoch s názvom „Zmeny v srdci ženy“.
Aby stretnutie skutočne mohlo byť medzigeneračné, je počas stretnutia pripravený aj program a tvorivé dielne pre deti.

Na stretnutie Vás pozývajú sestry koordinátorky SEŽ v DNS Jana Kilianová a Zuzana Moncoľová a Michaela Ravasz Poganyová

Zdieľať na sociálnych sieťach