1. Úvod
 2. /
 3. Spravodajstvo
 4. /
 5. Pozvánky
 6. /
 7. Daňové priznanie a účtovná závierka cirkevných organizácií 2023

Daňové priznanie a účtovná závierka cirkevných organizácií 2023

Online školenie: Daňové priznanie a účtovná závierka cirkevných organizácií 2023, ktoré sa uskutoční 11. marca 2024 cez platformu ZOOM.

Lektorky:

RNDr. Ing. Marcela Dobešová – analytička, lektorka s bohatými skúsenosťami v   oblasti ekonomiky, verejných financií a riadenia neziskových organizácií

Ing. Magdaléna Feniková – daňová poradkyňa s bohatou praxou predovšetkým v oblasti neziskového sektora

 

 • Z dôvodu podpory štátu na energie sa rozšíril okruh cirkevných organizácií, ktoré sú povinné elektronicky podať daňové priznanie a účtovnú závierku do registra účtovných závierok za rok 2023
 • Rieši sa špecifická problematika povinnosti voči štátu cirkevných organizácií na úrovni farností, cirkevných zborov, rehoľných   spoločenstiev, ktorých zriaďovateľmi sú cirkví a náboženské spoločnosti na Slovensku
 • Získate komplexné a aktuálne informácie z oblasti účtovníctva, verejných financií
  a zdaňovania za rok 2023
 • Vytvorený priestor na otázky a odpovede
 • Každý účastník bude mať k dispozícii školiaci materiál a záznam semináru
 • Školiaci materiál:
  Prezentácia – podklady
  Praktický príklad vyplnenia daňového priznania cirkevnej organizácii
  E-book Účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023

 

 • Budete mať vytvorený priestor na otázky a odpovede.
 • Každý účastník bude mať k dispozícii školiaci materiál a dostupný záznam školenia na 1 rok.

 

Viac informácií o tomto školení získate na stránke:

https://www.profimvo.sk/produkt/danove-priznanie-a-uctovna-zavierka-cirkevnych-organizacii-2023/

 

Zdieľať na sociálnych sieťach