1. Úvod
  2. /
  3. Dotácie a granty
  4. /
  5. Grantový program Rozprúdime regióny

Grantový program Rozprúdime regióny

Program na podporu projektov, ktoré rozvíjajú kultúrny, športový a komunitný život na západnom Slovensku.

O podporu z programu sa môžu uchádzať tieto subjekty pôsobiace v distribučnej oblasti ZSE:

  • obce a mestá
  • mimovládne organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie,…)
  • kultúrne inštitúcie (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská,…)
  • športové kluby
  • školy a školské zariadenia

Nadácia ZSE v piatom ročníku grantového programu prerozdelí celkovú sumu 100 000 €. Projekty do programu je možné predkladať výlučne prostredníctvom online formulára do 15.6.2021.

Viac informácií nájdete na:

https://nadaciazse.sk/projekt/rozprudime-regiony-2021

https://nadaciazse.sk/uploaded/1620885733Rozpr%C3%BAdime%20regi%C3%B3ny%202021_podmienky%20programu.pdf

 

 

Zdieľať na sociálnych sieťach