1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Spravodajstvo z dištriktu
  6. /
  7. Dvojnásobná radosť v Cirkevnom zbore Drienovo

Dvojnásobná radosť v Cirkevnom zbore Drienovo

V priebehu dvoch októbrových nedieľ si členovia Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Drienovo s veľkou radosťou pripomenuli Pamiatku posvätenia oboch svojich zborových chrámov. Služby Božie pri tejto milej príležitosti sa uskutočnili 15.10. najprv v matkocirkvi Drienovo, kde od posvätenia tamojšieho chrámu uplynulo 115 rokov. O dva týždne neskôr 29.10. zasa ďakovali trojjedinému Pánu Bohu za 99 rokov existencie dcérocirkevného Božieho stánku v Čabradskom Vrbovku.

Evanjelici z oboch obcí majú dlhoročnú tradíciu chodiť si na služby Božie pri uvedených príležitostiach navzájom – najprv do jedného, potom do druhého kostola. Inak tomu nebolo ani tentokrát.

Poriadok jedných i druhých služieb Božích spestrilo aj vystúpenie niekoľkých cirkevníkov, ktorí s gitarovým sprievodom zaspievali pieseň „Všade tam, kde sú“.

Vzácnou chvíľou pre celý zbor bolo uvedenie obnoveného erbu do jeho života. Návrh erbu vznikol na základe historickej pečate z roku 1831. Začala sa používať počas pôsobenia niekdajšieho slova Božieho kazateľa Samuela Plachého a bola na nej vyobrazená Biblia, kríž a lýra. Návrh obnoveného erbu posúdila Heraldická komisia ECAV na Slovensku a odporučila ho na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poslalo zboru oznámenie o zaregistrovaní a zároveň, v súlade s heraldickou tradíciou, vystavilo slávnostnú erbovú listinu –  armáles. S jej obsahom na obidvoch bohoslužobných miestach prítomných oboznámila D. Antošková, zástupkyňa zborovej dozorkyne. V Drienove však zaznela aj modlitba, ktorou bolo používanie tohto obnoveného zborového symbolu oficiálne začaté.

Všetci zúčastnení mali možnosť znova precítiť to, čo napísal autor 122. žalmu v jeho prvom verši: „Radoval som sa, keď mi hovorili: Poďme do domu Hospodinovho!“

 

 Roman Sarvaš, ev. a. v. farár CZ Babiná

Foto: rod. Križanová

 

Zdieľať na sociálnych sieťach