1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Pozvánky
  6. /
  7. Festival chrámovej piesne 2024

Festival chrámovej piesne 2024

Západný dištrikt ECAV na Slovensku a Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku, pozývajú spevácke zbory zo Západného dištriktu na 5. ročník Festivalu chrámovej piesne 2024.
Podujatie sa uskutoční 5. októbra 2024  o  10.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole Svätého Ducha v Nitre.

Spevácke zbory sa môžu prihlásiť do súťažnej (jedna povinná a dve dobrovoľné skladby), alebo nesúťažnej (jedna povinná a jedna dobrovoľná skladba) časti v nasledujúcich kategóriách: miešané zbory, mužské zbory, ženské zbory. Každému zo zúčastnených speváckych zborov bude udelená plaketa a hodnotenie poroty. V súťažnej časti aj označenie pásma, v ktorom sa spevácky zbor v danej kategórii umiestnil.

Informovať sa môžete mailom tajomnik@zdecav.sk alebo telefonicky 0905895264. (Notový materiál, iné organizačné info.)

Veríme, že spolu prežijeme duchovnou piesňou naplnený a požehnaný deň.

Mária Hroboňová, tajomníčka biskupa ZD ECAV

Festival ZD ECAV propozície 2024

Prihlasovanie do 31.7.2022

Formulár na prihlásenie: https://forms.gle/U4WcdZf7uwg5wpMJ6

alebo mailom na tajomnik@zdecav.sk – Prihlasovací formulár PDF

 

K tomuto podujatiu sa bude konať aj Dirigentský kurz ECAV (13. apríl 2024, 9.30 – 16.00 hod.) v Liptovskom Mikuláši (Evanjelický a. v. farský úrad, Tranovského 6, 031 01)
Viac info ešte budeme v krátkej dobe zdieľať na našej stránke zdecav.sk

Zdieľať na sociálnych sieťach