1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Pozvánky
  6. /
  7. Pastorálna teologická konferencia ZD ECAV

Pastorálna teologická konferencia ZD ECAV

Pozvanie na Pastorálnu teologickú konferenciu ZD ECAV

Brat biskup ZD  pozýva bratov a sestry v duchovnej službe na Pastorálnu teologickú konferenciu ZD ECAV, ktorá bude
8. 4. 2024 o 9.30h vo Zvolene (Študentský domov Ľ. Štúra Technickej univerzity, Študentská 1734/17). 

Program:

9.30 Otvorenie konferencie
9.45 Večera Pánova – ekumenický dialóg medzi evanjelikmi a katolíkmi
Hostia: ThLic. Ľudovít Pokojný, predseda Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy
a Mgr. Eva Guldanová, tajomníčka pre zahraničie, GBÚ ECAV
(
Cieľom prednášky je predstaviť ekumenický dialóg o Večeri Pánovej medzi evanjelikmi a katolíkmi; upriamiť pozornosť na pokroky vo vzájomnom porozumení sa a zblížení; hľadať cesty ako ho prakticky aplikovať do každodenného kresťanského života.)
11.00 Prestávka
11.20 Diskusia o prednáške
12.00 Obed
13.00 Ako porozumieť starnutiu
Hosť: PhDr. Beáta Dobová,  riaditeľka Strediska Evanjelickej diakonie v Bratislave
(Všetko čo človek zažije pred svojou starobou sa projektuje do jeho vnútorného sveta a výrazným spôsobom ovplyvňuje záverečné obdobie života. Naučiť sa porozumieť starnutiu je veľmi dôležite, a tiež o sile odpustenia.)
14.00 Diskusia o prednáške
14.30 Záverečné slovo, modlitba, požehnanie

Na konferenciu sa môžete prihlásiť do 1. 4. 2024 mailom na: tajomnik@zdecav.sk, alebo telefonicky: 0905/895264.

 

Ján Hroboň, biskup ZD ECAV

 

Registračný poplatok je 5 €. Prosíme, uhraďte ho pred konaním konferencie –  do 1. 4. 2024 na číslo účtu: Primabanka: SK0656000000009700051002   /VS 080424/ do informácie uveďte svoje meno a CZ.
(Poplatok bude použitý na výdavky s obedom.)

Zdieľať na sociálnych sieťach