1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Festival chrámovej piesne

Festival chrámovej piesne

V sobotu, 8.10.2022 sa v evanjelickom kostole Svätého Ducha v Nitre uskutočnil 4. ročník Festivalu chrámovej piesne Západného dištriktu. Na úvod nás privítal brat dozorca z domáceho CZ Nitra – Ján Huba. Brat biskup Ján Hroboň v duchovnom úvode spomenul, že chválospev zázračne mení ťažkú situáciu. Celú súťaž moderoval brat farár Jozef Pacek z CZ Kremnica.
Spevácke zbory sa mohli prihlásiť do súťažnej alebo nesúťažnej kategórie. V nesúťažnej kategórii sme si vypočuli piesne v podaní speváckeho zboru Ratolesť z CZ Horné Zelenice. V súťažnej vystúpili: Evanjelický a. v. spevokol Vyšný Žipov, Stafides – CZ Pezinok, Laudate – BA Petržalka, Nitriansky evanjelický a. v. spevokol, Spojené spevácke zbory ECAV – CZ Senica a CZ Senica Čáčov. Sme radi, že sa do našej súťaže prihlásil aj jeden spevácky zbor z Východného dištriktu (Vyšný Žipov).

Po vystúpení všetkých zborov, porota v zložení Jany Pastrokovej, Kataríny Juríkovej a predsedu poroty Ondreja Šaraya, vyhodnotila poradie umiestnenia jednotlivých speváckych zborov. Na záver si dirigenti prevzali plakety so zlatým, strieborným pásmom a pamätné plakety.

V rámci Festivalu bolo aj uvedenie nového zborníka piesní z evanjelického spevníka, ktoré budú slúžiť pre naše spevokoly.

Ďakujeme cirkevnému zboru Nitra, že boli ochotní toto podujatie prijať do svojho zboru, za starostlivosť, občerstvenie, bratovi farárovi Ivanovi Boženíkovi za pomoc pri organizácii.

MH

 

 

 

Zdieľať na sociálnych sieťach