Kirchentag v Norimbergu

Kirchentag v Norimbergu od 7.-11. júna 2023 s témou. „Teraz je čas..!“ hostil aj slovenských návštevníkov.

Na výzvu Západného dištriktu ECAV s ponukou zúčastniť sa Kirchentagu sa prihlásili  študenti Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici pod vedením svojich pedagógov, ale aj evanjelici z Piešťan, Lučenca, Závady, Zvolena, Zvolenskej Slatiny, Lovinobane, Nového Mesta nad Váhom, Žiaru nad Hronom a i. Vytvorili sme pestré spoločenstvo. Ubytovanie na základnej škole, kde sme spali na karimatkách, nás stmelilo a zblížilo  napriek tomu, že sme boli z rozličných kútov Slovenska.
Dokonca sme sa viacej skamarátili aj so skupinou z Poľska, ktorá bývala nad nami a skupinou z Madagaskaru, spevokolom, ktorý sme boli povzbudiť na ich skvelých koncertoch.
Rovnako aj česká skupina nám bola veľmi blízka. Už roky usporadúva v rámci Kirchentagu nemecko-český spoločný večer. Prijali sme pozvanie k ich bohoslužbe, kde kázal br. superintendent Marián Čop z Prahy, zo slovenského zboru, ale aj k pohosteniu, ktoré v miestnom zbore v Nikolaikirche pripravila Ekumenická rada cirkví z Prahy za veľkej organizačnej iniciatívy br. farára Andreja Koča ml.

Bohatý program núkal každému možnosť vytvoriť si pestrý program podľa vlastných preferencií, aktivít, hudobnej ponuky a tém, ktoré nás zaujímali. Mesto Norimberg malo aj veľmi zaujímavé historické pamiatky ako napríklad hrad, Dom renesančného maliara Albrechta Dürera, Múzeum hračiek, mnoho nádherných kostolov. Ale aj pamiatky na nacistickú minulosť Nemecka, ako aj Pamätník norimberských súdnych procesov za vojnové zločiny nacistov boli lákadlom pre mnohých návštevníkov Kirchentagu.

Podľa mnohých pozorovateľov aj miestnej tlače, sa Kirchentag až príliš nechal uniesť politikou, predovšetkým agendou zelených a LGBTi+ tematikou. Nie je to nič nové v liberálnej Nemeckej evanjelickej cirkvi. V bohatom programe sme si našli aj nám blízke témy, ktoré nás obohatili a sú podnetné pre život v našej cirkvi.

V pamäti nám zostane určite hlboko zapísaná obetavosť dobrovoľníkov, ktorí sa o nás starali v škole, pripravovali nám raňajky, ale aj v meste na každom kroku, kde bolo potrebné, usmernili masu 70 000 účastníkov Kirchentagu.

Ďakujeme sestre farárke a spirituálke Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici Andrei Valentovej za všetku organizačnú ťarchu, ktorú podstúpila pre uskutočnenie nášho spoločného výletu na Kirchentagu.

 

Mgr. Mária Hroboňová, ev. farárka CZ Lučenec

Zdieľať na sociálnych sieťach