1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Spravodajstvo
  6. /
  7. Nedeľa vďačných spomienok

Nedeľa vďačných spomienok

            Takýmto prívlastkom  by bolo možné nazvať  1. nedeľu po Veľkej noci 16. apríla 2023 v Cirkevnom zbore Bratislava Legionárska.

S vďačnosťou Pánu Bohu sme si pripomenuli 10. výročie samostatnosti cirkevného zboru Legionárska a tiež dve výročia brata farára doc. ThDr. Jána Greša: jeho nedožité  90. narodeniny (25. 6. 1933) a 10. výročie jeho úmrtia (17. 2. 2013).

Na oboch dopoludňajších Službách v Novom kostole poslúžil Slovom Božím  Pavel Kušnír, farár z Vysokých Tatier – zo zboru, kde Ján Grešo 26 rokov požehnane pôsobil a z ktorého prišiel do Bratislavy. To, čo v Tatrách brat farár Grešo naštudoval, naakumuloval, to v Bratislave odovzdal. P. Kušnír spomenul, že z kázní brata farára si ako študent teológie zapísal 8 zošitov poznámok.

Zdôraznil slová J. Greša: „Pozvanie je vážna vec.“ Pán Ježiš nás pozýva: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie!“ (Mt 11, 28)

Základom zvesti brata Kušníra boli slová z 1Kor 2, 12 podnecujúce reflektovať, čoho sa nám z milosti Božej dostalo – cez dielo Pána Ježiša Krista, cez službu Jána Greša i počas 10 rokov samostatnosti zboru. Odpoveď kazateľ naznačil v troch citátoch:

1) „Naša minulosť je prikrytá krvou Krista, naša budúcnosť je v Jeho rukách, naše starosti sú na Jeho pleciach a naše prosby v Jeho srdci“  (Dora Rappard-Gobat).

2) „Ten, ktorý bol bez hriechu, prijal tvár hriešnika, aby sme my hriešni mohli mať tváre svätcov“ (Max Lucado).

3) „Veľká noc je ako ľudská cesta. Nikoho z nás na tejto ceste neminú  smútky Veľkého piatku, veľké nádeje Bielej soboty a veľké radosti Veľkonočnej nedele“ (Neznámy autor).

Brat Kušnír nás povzbudil, aby sme si k uvedenej trojici toho, čo sme z milosti Božej dostali, s reflexiou na službu Jána Greša aj na 10 rokov samostatného pôsobenia zboru, osobne, v rodine i v duchovnej rodine zboru – ešte doplnili-napísali i to ďalšie (štvrté, piate, šieste…), čoho sa nám Božej milosti dostalo.

Uviedol slová básnika Janka Silana: „Tatry ma naučili pozerať sa hore.“ Pavel Kušnír pozval, aby sme ceste do Vysokých Tatrách či pobyte v nich neobišli tatranské ev. chrámy. Sú postavené pod vrcholmi Slavkovského a Lomnického štítu. Už tým pripomínajú, že v Božom chráme sa deje niečo vrcholné – schádza sa Božie rodina

Druhým biblickým textom, na ktorom Pavel Kušnír založil svoju kázeň boli slová z  Ef 5, 16: „Vykupujte čas.“ Vyznal, že to bol práve Ján Grešo, ktorý mu pomohol porozumieť významu tohto výroku. My ľudia sme čas zotročili, na mnohé nemáme čas. No čas máme oslobodzovať, venovať ho nadčasovým hodnotám. Ján Grešo bol vo vykupovaní času výborným učiteľom. Brat farár Kušnír uzavrel svoju zvesť príkladom onkologicky chorého hodinára z Nemecka, ktorý si vyhotovil špeciálne hodiny: 12 čísiel na nich nahradil 12 písmenami: Zeit ist Gnade (Čas je milosť).

Ako hovorieval prvý zborový dozorca samostatného zboru vo vysokých Tatrách: „Všetko je Božia milosť, ostatné je len pechorenie.“

Úprimné osobné svedectvo o bratovi farárovi Grešovi povedala Marta Kalužná. Ján Budaj spomenul úsmevnú príhodu s Jánom Grešom, ktorý bol známy nielen tým, že čítal aj počas chôdze, ale  aj svojím láskavým humorom.

Deti z nedeľnej besiedky zaspievali pieseň. Spoločné piesne na druhých Službách Božích sprevádzala kapela L+Band.

Túto výnimočnú nedeľu zakončilo podujatie Večer v kostole, na ktorom zazneli úryvky z knihy Kristíny Royovej Bez Boha na svete v podaní Anny Schvarcovej a Daniela Majlinga v sprievode duchovných piesní. Večer v kostole zorganizovala Monika Ficzová, kantorka zboru na Legionárskej.

       Martin Šefranko, zborový farár

Zdieľať na sociálnych sieťach