Nedeľný Branč

Spomienková služby Božie na Branči

5. júl už tradične, počas dlhých rokov,  patrí Spomienkovým službám  Božím na zrúcaninách hradu Branč. Každoročne sa tu stretávajú evanjelici zo širokého okolia, aby si na tomto historickom mieste pripomenuli  významné historické udalosti. Prichádzajú pravidelne, bez ohľadu na to, či je to deň sviatočný alebo všedný a bez ohľadu na počasie. Prichádzajú všetky generácie, niektorí si pomôžu aj paličkou, aby vystúpali do kopca, ktorý sa každoročne zdá trocha vyšší a strmší. V tomto roku tu boli pravdaže aj obavy z nebezpečného vírusu, ktorý zachvátil všetky národy. Sme teda vďační Pánu Bohu, že napriek všetkému, i keď s určitými obmedzeniami, nám doprial zúčastniť sa týchto Bohoslužieb.
Práve tak to povedal v úvodnom príhovore domáci brat farár Rastislav Hovožďara. Spomenul pritom  tri významné historické udalosti, ktoré si každoročne na Branči pripomíname:
Je to pamiatka na vierozvestcov Cyrila a Metoda, ktorí prišli na naše územie v 9. storočí, aby našim slovanským predkom priniesli svetlo evanjelia a viery.
Je to pamiatka na majstra Jána Husa, ktorý bol 6. júla pred 605 rokmi  v Kostnici pre pravdu Božiu upálený.
Je to pamiatka na verných Božích svedkov – martýrov, ktorí boli v rokoch 1674-75 na hrade Branč väznení, mučení a poslaní na galeje. Pre svoju vieru neváhali podstúpiť ťažké utrpenie a smrť. Brat Rastislav Hvožďara pridal i niekoľko veršov:
Vďaka dnes Vám patrí čistá, vyznávači verní Krista!
Vďaka, že ste príklad dali, a že ste z nás vychovali
verných svedkov v žitia boji, že dnes Pravda Božia stojí.

Vo svojom príhovore pokračoval privítaním vzácnych hostí:
dôstojného brata biskupa ZD našej cirkvi a. v. na Slovensku Jána Hroboňa s manželkou, ktorý dnes poslúžil zvesťou slova Božieho, novozvolenú, nedávno-inštalovanú dištriktuálnu dozorkyňu ZD sestru Renátu Vinczeovú s rodinou, predsedníctvo MyS: brata seniora  Miroslava Hvožďaru a brata seniorálneho dozorcu Vladimíra Malého, generálneho duchovného Ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR plukovníka Viktora Saba,  kancelára ústredia  Jaroslava Balockého, plukovníka v. v., starostu obce Podbranč Milana Kadlíčka s manželkou. V neposlednom rade privítal prítomných duchovných pastierov a pracovníkov cirkvi a všetkých ostatných prítomných bratov a sestry. Nezabudlo sa ani na deti, ktoré prijali požehnanie od brata biskupa i od brata seniora a potom spoločne odišli na svoju detskú besiedku, ktorú pripravila sestra farárka Lenka Sedláčková z CZ Senica-Čáčov.
Liturgiou na týchto Bohoslužbách poslúžil brat senior a bratia farári z okolitých cirkevných zborov. Počas Služieb Božích sa predstavila hudobná skupina L+Band z CZ Bratislava Legionárska, ktorá  doprevádzala piesne na Službách Božích a pridala aj niekoľko ďalších piesní zo svojho repertoáru. Príjemným osviežením bolo vystúpenie dievčat  domáceho mládežníckeho spevokolu SMS-ky i precítená recitácia mladej recitátorky Natálie Plešovej z Vrboviec., ktorá predniesla úryvok z Proglasu.
V pokázňovej časti sa veriacim prihovorili prítomní hostia a svojimi príhovormi vyjadrili vďaku za dnešný deň. So svojim krásnym príhovorom posilňujúcim ducha, vystúpil aj jeden z najstarších farárov  nášho seniorátu, vyše 80- ročný Miroslav Hvožďara starší.
Záver tradične patril položeniu vencov k pomníku martýrov.
Potom sa už okolo 500 účastníkov tohto požehnaného predpoludnia rozchádzalo do svojich domovov.

Oľga Zlochová

Zdieľať na sociálnych sieťach