1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Spravodajstvo z dištriktu
  6. /
  7. “Nezabudnutí susedia“ v Moravskom Lieskovom

“Nezabudnutí susedia“ v Moravskom Lieskovom

V piatok 9. septembra dopoludnia sme sa pridali k iným slovenským mestám a obciam a uctili sme si na našom židovskom cintoríne pamiatku obetí Holokaustu. Podujatia Nezabudnutí susedia sme sa už po druhýkrát zúčastnili z iniciatívy duchovného pastiera ThDr. Petra Macu.

Miestni zástupcovia oboch cirkví, starosta obce, obecný poslanec, riaditeľka školy, občania a starší žiaci spolu s pedagógmi sa zhromaždili pri hroboch Židov, ktorým bola venovaná pietna spomienka. Konsenior Maca ako miestny iniciátor a organizátor podujatia v úvode prítomných oboznámil s históriou Židov v našej obci a najznámejšími rodinami, ktoré tu žili. Potom žiaci na znak úcty po minúte ticha položili na jednotlivé hroby kamienky a vypočuli si príbeh ženy, občianky našej obce, pani Kataríny Pastorkovej známej pod prezývkou „Kotorka“. Príbeh spracovala pravnučka pani Pastorkovej, Barborka Martáková, ktorá sa pietnej spomienky takisto zúčastnila. V závere sa prítomným prihovoril pán starosta. Pripomenul neľudské konanie, kedy sa postavil človek proti človeku. Vyzval žiakov k priateľstvu, úcte a k budovaniu dobrých medziľudských vzťahov. Celú udalosť sme ukončili tónmi židovskej piesne a rozlúčili sme sa tak typickým prianím pokoja, ktoré niekoľkokrát zaznelo v podobe slova shalom.

Potešilo nás, že počet zúčastnených občanov sa toho roku rozrástol a veríme, že v ďalšom ročníku nás príde uctiť si obete Holokaustu ešte viac. Prajeme všetkým ľuďom, aby sme v živote zažívali hlavne pokoj a vzájomnú úctu.

Mgr. Jana Lacková, riaditeľka Spojenej školy Moravské Lieskové
Foto: Mgr. Ján Vrba

 

 

 

Zdieľať na sociálnych sieťach