1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Pozvánky
  6. /
  7. OD SMÚTKU K NÁDEJI

OD SMÚTKU K NÁDEJI

Celodenný seminár je určený pre ženy, ktoré prekonávajú náročné obdobie po strate blízkeho človeka, ako aj pre ženy prežívajúce smútok z rôznych iných dôvodov a potrebujú hľadať východisko z bludiska úzkostných emócií. Cieľom vzdelávacieho seminára je poskytnúť potrebné a dôležité informácie o tom, akým spôsobom sa vieme vyrovnať so stratou blízkeho, ako aj rozpoznať, aký rozdiel je medzi smútkom, úzkosťou a depresiou.

DÁTUM A ČAS:   16.10.2021 (sobota) o 9.30
MIESTO KONANINA : Zborový dom Karmel v Istebnom
PROGRAM: Seminár je rozdelený na dve prednášky
Ako sa vysporiadať so stratou blízkeho človeka?
Aké miesto má smútok v našom živote? (Čo je smútok, úzkosť a depresia?)

Časový rozsah jednotlivých prednášok bude 45min. Pričom po každej prednáške bude priestor pre následnú diskusiu.

PREDNÁŠAJÚCA: MUDr. Milena Drímalová, CSc.
Pôsobila ako vysokoškolský pedagóg na psychiatrickej klinike na Jesseniovej fakulte Univerzity Komenského a Univerzitnej Nemocnici v Martine. Zároveň bola prednostkou a má dlhoročnú prax, pričom stále aktívne pôsobí vo svojom odbore. Momentálne slúži aj ako dozorkyňa v cirkevnom zbore ECAV Sučany.

Pokiaľ potrebujete podať pomocnú ruku pri prekonávaní smútku po strate vášho blízkeho, alebo by ste rady pomohli spolusestrám či spolubratom s vysporiadavaním sa so stratou ich blízkeho človeka, ako sa aj naučili rozpoznávať, aký je rozdiel medzi smútkom, úzkosťou a depresiou – tento seminár je tu práve pre vás.

Prihlásiť sa môžete na emailovej adrese: tatianasmalova@gmail.com

Účastnícky poplatok na celý seminár je 10,- Eur. Účastnícky poplatok zahŕňa výdavky, ktoré sú spojené s materiálno-technickým zabezpečením seminára ako aj náklady na obed. Zrušenie účasti s nárokom na vrátenie platby je možné najneskôr do 3 dní pred seminárom. Poplatok sa bude hradiť na mieste konania seminára.

Zdieľať na sociálnych sieťach