1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. Odhalenie plakety Značky Európske dedičstvo v Gotickom kostole v Rimavskom...

Odhalenie plakety Značky Európske dedičstvo v Gotickom kostole v Rimavskom Brezove

13. júna 2022 prebehla v Bruseli oficiálna ceremónia odovzdania Značky Európske dedičstvo (European Heritage Label) pre stredoveké nástenné maľby v 12 Gotických kostoloch v Gemeri a Malohonte za účasti zástupcov strán Memoranda a veľvyslankyne SR pri EÚ. Kapacita účastníkov zo Slovenska bola z pochopiteľných dôvodov obmedzená, preto sa signatári Memoranda rozhodli zorganizovať pre všetkých ostatných zainteresovaných oficiálne odhalenie plakety Značky Európske dedičstvo v Gotickom kostole v Rimavskom Brezove. Slávnosť sa uskutočnila v priateľskej atmosfére 12. augusta 2022 za účasti brata biskupa Západného dištriktu ECAV, brata biskupa Východného dištriktu ECAV, vicedekana rímskokatolíckej cirkvi, sestry seniorky RIS, brata seniora GES, bratov farárov, pána predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, pána podpredsedu Košického samosprávneho kraja, pána riaditeľa Pamiatkového úradu SR, pána predsedu Občianskeho združenia Gotická cesta, pána riaditeľa Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer a ostatných hostí. Ďakujeme všetkým hosťom za prijatie pozvania a za ich účasť na slávnosti.

https://sobotnik.sk/2022/08/rimavske-brezovo-kostol/?fbclid=IwAR3LKIr_WJhhgn7xoJ5H9R3aJnNFQ7nsyCXr7syUBy1VBPmWFX_j0dB9LRk

https://fb.watch/eVUZ0guTVI/

https://www.rimavskebrezovo.ecav.sk/goticke-kostoly

Pred samotnou slávnosťou odhalenia plakety Značky Európske dedičstvo v Rimavskom Brezove navštívili bratia dištriktuálni biskupi ECAV Mgr. Ján Hroboň a Mgr. Peter Mihoč s manželkami aj Gotické kostoly v Rimavskej Bani, Kyjaticiach a Kraskove, kde sa stretli a porozprávali s miestnymi kostolníkmi a navštívili aj bývalého dlhoročného kurátora vo filiálke Kyjatice Milana Cikraia.

Janka Miháliková, ev. a. v. farárka Rimavské Brezovo

 

Veľké uznanie a poďakovanie patrí sestre farárke Janke Mihálikovej za jej výnimočné nasadenie a dlhoročnú namáhavú prácu, ktorej výsledky presahujú našu ECAV, Slovensko a sú európskeho významu. 

Ján Hroboň, biskup ZD

Foto: Jozef Mačuda a Mária Hroboňová

Zdieľať na sociálnych sieťach