1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Spravodajstvo
  6. /
  7. Pomoc poskytovateľom ubytovania utečencom

Pomoc poskytovateľom ubytovania utečencom

V utorok 15. marca 2022 sa uskutočnila celoslovenská porada 37 zástupcov cirkevných zborov, misijných a diakonických zariadení, ktorí poskytli ubytovanie ukrajinským utečencom. Porada mala predovšetkým sprostredkovať informácie o možnostiach finančnej a materiálnej pomoci.

Jednou z možností pokrytia nákladov spojených s ubytovaním utečencov je finančná zbierka, ktorú realizuje Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku a Evanjelická diakonia, ako aj finančné zbierky nemeckých a amerických partnerských cirkví, či organizácií. Spôsob konkrétnej finančnej pomoci bude ešte predmetom rokovaní kompetentných v najbližších dňoch a o ich výsledkoch budeme informovať. Časť celoslovenskej zbierky ECAV, ktorá ešte stále prebieha, bola odoslaná priamo partnerskej Evanjelicko-luteránskej cirkvi na Ukrajine, časť bola použitá pre službu v stane ECAV, Evanjelickej diakonie a Ekumenickej pastoračnej služby na slovensko-ukrajinských hraniciach vo Vyšnom Nemeckom.

Materiálna pomoc cirkevných zborov, evanjelických škôl v Košiciach a Prešove, či iných darcov sa distribuovala predovšetkým na hraničnom priechode v prvých dňoch utečeneckej krízy. Veci, ktoré neboli použiteľné na hranici, sú uskladnené v Pozdišovciach – v sklade zriadenom v spolupráci s miestnym evanjelickým cirkevným zborom, Evanjelickou diakoniou a samosprávou. Ide predovšetkým o hygienické potreby, trvanlivé potraviny a oblečenie, ktoré budú koncom týždňa podľa potreby rozvezené do cirkevných zborov, misijných a diakonických zariadení, poskytujúcich prístrešie a stravu odídencom. Komunikáciu a špecifikáciu konkrétnych potrieb jednotlivých zariadení sprostredkujú poverení zamestnanci Biskupských úradov Východného a Západného dištriktu. Zariadenia môžu svoje potreby, samozrejme, priebežne aktualizovať.

Na online porade sa zúčastnilo aj predsedníctvo ECAV a oboch dištriktov. Účastníci boli okrem iného informovaní o spôsoboch príchodu utečencov, ich preprave a ubytovaní, o organizácii humanitárnej pomoci v stane na hraničnom priechode a povinnostiach, ktoré vyplývajú zo štátnej legislatívy pre poskytovateľov ubytovania. Dostali  tiež tlačivá a dokumenty, potrebné pri registrácii na cudzineckej polícii, pri vybavovaní dávok v hmotnej núdzi, či štatútu dočasného útočiska a iné.

E. Mihočová, M. Cingeľ

Zdieľať na sociálnych sieťach