1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Semináre pre neordinovaných

Semináre pre neordinovaných

V jesennom období sa v našom dištrikte uskutočnili Semináre pre neordinovaných. Zorganizovali sme ich spolu s Evanjelizačným strediskom (www.evs.sk). Vo svojej náplni má toto stredisko združovať ľudí, ktorí chcú s láskou, porozumením a múdrosťou prinášať tomuto svetu zvesť o Božej láske.
Nám svoje posolstvo profesionálne priniesli: Slavomír Slávik, riaditeľ EVS a Ondrej Kolarovský, riaditeľ tohto projektu, ktorí pripravili pracovný, interaktívny tréning na tému: Kto sme, komu slúžime a kam chceme ísť.  
Semináre sa konali na piatich miestach nášho dištriktu: Modra, Diakovce, Stará Turá, Devičie a Tomášovce.
Na tieto školenia sme pozvali duchovných, dozorcov, poddozorcov a kurátorov našich cirkevných zborov ZD. Seminárov sa zúčastnilo dokopy 225 bratov a sestier.
Odozva bola veľmi priaznivá, dostali sme ju po skončení seminárov, ale aj v spätnej väzbe cez dotazník zaslaný zúčastneným, kde bola vyjadrená túžba pokračovať s takýmito projektami aj do budúcna. Opýtaným sa páčil moderný prístup prednášajúcich aj vtiahnutie do deja, vzájomné inšpirovanie a motivovanie, zdieľanie svojich radosti aj starosti.
Boli spomenuté aj ďalšie témy, ktoré by do budúcna naše presbyterstvá zaujímali, ako napr.:

– postavenie a úloha dozorcu a presbyterov, ich participácia a spoluzodpovednosť za stav a život duchovného a hospodárskeho stavu CZ,
– misia a evanjelizácia v CZ i mimo CZ,
– práca s mládežou – ako ich osloviť,
– ako oživiť zbor, a ako si nájsť cestu k ostatným členom CZ,
– financovanie, kresťan a politika, kresťan a homosexualita,
– podpora CZ pri využívaní grantov a dotácií – workshop k spracovania agendy pre granty,
– túžba mať viac živých ako tradičných členov a ako to dosiahnuť…

V dotazníku bolo vyjadrené, že takéto stretnutia sú veľmi cenné, lebo v súčasnosti neexistuje platforma pre laických pracovníkov, kde by bolo možné v našej cirkvi neformálne zdieľať nápady a inšpirovať sa tým, čo robia iné cirkevné zbory s poznatkom, že im to prináša dobré ovocie, alebo napĺňa ciele, ktoré si stanovili.

Veríme, že s Božou pomocou a ešte väčším záujmom hladných po vzdelaní, budeme pokračovať v tomto potrebnom diele pre požehnaný rast nášho dištriktu, cirkevných zborov alebo aj jednotlivcov, ktorí túžia stretávať sa.

Za veľkú pomoc pri organizácii nášho projektu ďakujeme bratovi farárovi Jánovi Oslíkovi a sestre farárke Eve Oslíkovej v Modre, sestre dozorkyni Renáte Vinczeovej a sestre farárke Zore Tulákovej v Diakovciach, bratovi farárovi Ľubošovi Činčurákovi a sestre farárke Anne Činčurákovej na Starej Turej, bratovi farárovi Michalovi Tekelymu v Devičí a bratovi farárovi Michalovi Gubovi v Tomášovciach.

Viac zo seminárov v galérii (kliknutím na tento link) ⇐⇐⇐⇐⇐

-mh-

Zdieľať na sociálnych sieťach